Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

KEVIS - Krajský evidenční informační systém

 

 
 

vedoucí projektu: Ing. Petr Pavlinec, e-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz

realizátor:  Marbes Consulting s.r.o.

 

Veřejná správa České republiky se na poli informatiky dlouhodobě potýká s obrovským množstvím softwarových systémů, které slouží pro základní podporu desítek agend výkonu státní správy i samosprávy. Jde typicky o aplikace, které řeší jednoduché úkoly typu evidence a jsou ve většině případů vytvořeny pomocí jednoduchých vývojových a databázových prostředků. Problém těchto aplikací spočívá v jejich problematické integraci, nejednotnosti uživatelského prostředí, nemožnosti datové integrace, relativní náročnosti administrace a samozřejmě v celkových nákladech na pořízení a provoz.

V průběhu roku 2001 se pokusil kraj Vysočina formou analýzy vznikajících agend krajů vyprojektovat vlastními silami systém, který by umožnil pracovníkům krajského úřadu pracovat především s evidencemi na jednotné aplikační a datové platformě. Výsledkem byl systém, který byl po roce úspěšného provozu prohlášen Komisí informatiky Rady AKČR a odborem informatizace MV ČR za možný směr rozvoje IS krajů. Výsledkem byl vznik zadaní projektu KEVIS – krajský evidenční informační systém a výběrové řízení na dodavatele řešení pro kraje ČR, jehož vítězem se stala plzeňská firma Marbes Consulting.

Na přelomu roku 2002/2003 úspěšně proběhla realizace první etapy projektu – KEVIS I. V průběhu roku 2003 byl tento systém nasazen na všechny krajské úřady.

KEVIS ve verzi 4.2.3 dokončil implementaci historizace dat, integraci základních registrů UIR, systém replikací, umožnil definovat víceúrovňové číselníky, provádět import dat, přepracoval systém uživatelských práv a přišel s možností spouštět naplánované úlohy.

Aktuální je KEVIS verze 5.0.1.Tato verze přináší podporu PHP 5.3, změnu ukládání příloh, vylepšený export do PDF, intuitivnější zakládání vazeb, vylepšení administrace, ověření adresy do RB, prohloubení propojení s EOS a také možnost pracovat se záznamy ve formě javascriptového gridu.

V současné době sbírá firma Marbes Consulting nové požadavky na rozvoj a na konec roku 2011 připravuje vydání další aktualizace systému KEVIS.

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 16.8.2005 / 27.9.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > eGON a eGovernment

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze