Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

HelpDesk

 

 
 

vedoucí projektu: Mgr. Pavel Novotný (Zlínský kraj), e-mail: pavel.novotny@kr-zlinsky.cz

realizátor:  Marbes Consulting s.r.o.

 

Cílem projektu je vybudování elektronicky podporovaného nástroje pro hlášení a vyřizování požadavků uživatelů primárně zaměřených do oblasti IT a spotřebního materiálu (s možností využití i pro jiné útvary např. hospodářská správa). Tento nástroj a procesy s ním související umožní dosažení větší efektivity a průhlednosti při správě uživatelských požadavků a kvalitnější podpory pro rozhodovací a plánovací procesy v organizaci.

Systém je modulárně orientovaný a navazuje na jiné systémy organizace jako je evidence zaměstnanců, znalostní báze, projektové řízení, evidence hardware a software, čímž je zajištěna jednotná datová základna potřebná pro dosažení aktuálnosti údajů potřebných pro rozhodovací procesy. Je počítáno s využitím tohoto systému pro další organizační složky kraje včetně nasazení systému jako nástroje pro zpracování požadavků na krajem poskytované služby ve vztahu k externím subjektům. Záměrem je zpřístupnění systému i městským a magistrátním úřadům, které se potýkají s obdobnou problematikou.

V současné době je systém nasazen na většině krajů, které využívají různé portfolio modulů projektu Helpdesk. Další rozvoj řešení se bude ubírat směrem k větší uživatelské přehlednosti a atraktivnosti, tak aby systém byl co nejintuitivnější. Dále bude vytvořeno jednotné rozhraní pro možnost využití datové základny pro různé reporty např. z datového skladu.

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 16.8.2005 / 27.9.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > eGON a eGovernment

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze