Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Program internetizace knihoven MI ČR

Popis projektu
 

 
 

Projekt internetizace knihoven (PIK)

PIK vznikl na základě úkolu Ministerstva informatiky (MI) k plnění cílů Státní informační a komunikační politiky ČR – eČesko 2006. Cílem projektu je připojení všech knihoven evidovaných dle knihovního zákona do konce roku 2006.

V roce 2003 začalo MI ČR realizovat připojení první skupiny 360 knihoven jako pilotní část PIK. K 30. září 2004 bylo připojením k internetu s přenosovou kapacitou 64 kbit/s v rámci KI ISVS vybaveno 602 knihoven. Dalších 500 knihoven mělo být připojeno prostřednictvím KI ISVS do konce roku 2004. Připojení těchto knihoven bylo realizováno v rámci dotačního programu MK Veřejné informační služby knihoven (VISK), konkrétně VISK3. Konektivita byla dodávána na základě Rámcové smlouvy a Základní prováděcí smlouvy využitím Komunikační infrastruktury ISVS.

Pro účely PIK předpokládá MI ČR připojení dalších 4000 knihoven do konce roku 2006. Tento počet zahrnuje i určité procento již připojených knihoven, u nichž lze očekávat, že využijí možnosti dotace a požádají o připojení v rámci PIK.

K ukončení projektu dojde po skončení posledního 3letého cyklu financování, tj. v průběhu roku 2009, pokud nebude projekt prodloužen schválením dalšího postupu financování provozu přípojek.

MI ČR vyhlašuje v tomto roce již II. kolo projektu. II.kolo začíná 2.května 2005, uzávěrka přihlášek druhého kola je 30. 6. 2005.

Knihovny, které mají zájem se do projektu přihlásit, naleznou veškeré informace na www stránkách ministerstva (odkaz na /scripts/detail.php?id=2003), kde se mohou seznámit s podmínkami účasti v projektu a stáhnout si kompletní žádost. Řádně vyplněné žádosti do II. kola v roce 2005 je nutné odeslat do 30. 6. 2005 na adresu kontaktní osoby příslušné krajské knihovny (odkaz na /scripts/detail.php?id=2079).

Veškeré dotazy k žádosti a realizaci přípojky zodpoví Centrální podpora uživatelů na telefonním čísle 800 202 122 a e-mailové adrese: servisvs@ct.cz. Do letošního prvního kola, které mělo uzávěrku 18. 3. 2005 se přihlásilo 1118 knihoven, dalších 150 knihoven je v současné době v realizaci a 995 knihoven je již připojeno na komunikační infrastrukturu veřejné správy ze dvou předchozích kol loňského roku.

 

Kontaktní údaje pro kraj Vysočina:

Krajská knihovna Vysočiny

Irena Císařová
Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 400 491(nebo 492)
Fax: 569 400 490
E-mail: cisarova@kkvysociny.cz

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 16.8.2005 / 19.8.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Archiv

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze