Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Cíle

 

 
 

Principy a priority informatizace kraje Vysočina

 

·        Rozvoj  regionu a podpůrná role ICT obecně a speciálně v oblasti inovací

·        Rozvoj telekomunikační infrastruktury a kvalitní pokrytí regionu páteřní telekomunikační infrastrukturou na bázi optických sítí, podpora rozvoje pokročilých telekomunikačních služeb

·        Metodická i finanční podpora vzniku a rozvoje metropolitních a obecních sítí

·        Navazování spolupráce v rámci evropských projektů, přenos zkušeností, podpora partnerství a aplikace best practises

·        Správná interpretace pojmů eGovernment, eInclusion, eBusiness, eDemocracy atd.

·        Využití ICT pro zvyšování atraktivity kraje pro mladé lidi

·        Podpora vize otevřenosti, dostupnosti, profesionality KrÚ, maximální otevřenost vnitřních informačních zdrojů veřejné správy

·        Vybudování krajského geografického informačního systému, podpora distribuovaných technologií na bázi otevřených standardů (WMS, WFS), podpora orgánů kraje a složek IZS kvalitními geodaty a geoaplikacemi

 

Realizujeme a podporujeme tyto projekty:

·        Partnerství – EPMA, ICHNOS

·        Mobilní komunikace

·        ROWANet

·        Krajská metropolitní síť Jihlava

·        Metropolitní sítě obcí v regionu

·        Podpora složek integrovaného záchranného systému (IZS)

·        ePUSA – elektronický portál územních samospráv

·        SDZA – Správa datových zdrojů a aplikací

·        Elektronická podatelna, elektronický podpis

·        Webové stránky kraje

·        Zlatý erb

·        Krajský Geoportál

·        Ortofoto, 3D GIS

·        Terminálové služby kraje

·        KEVIS – Krajský evidenční systém

·        Datový sklad

·        Dotace na rozvoj  ICT v organizacích kraje

 

Mezinárodní spolupráce:

·        EPMA

·        ICHNOS

·        IANIS+

·        Prelude Challenge

 

Naše cíle:

·        Rozvoj e-služeb – vzhledem k rozvinuté infrastruktuře máme zájem dále zkvalitňovat a zvyšovat počet elektronických služeb poskytovaných krajem.

·        eInclusion – za tímto názvem se skrývá snaha zmírňovat dopady překotného technologického vývoje na ohrožené skupiny obyvatel (postižení, senioři, ženy na mateřské dovolené či obyvatelé malých vesniček). Účinnými nástroji jsme schopni těmto občanům kraje pomáhat.

·        CRM systémy – implementace systémů řízení vztahů se zákazníky, jak se tato zkratka překládá, v praxi znamená upravit vnitřní procesy v organizaci tak, abychom byli schopni podávat informace a služby ještě kvalitněji a rychleji.

·        Integrace IS – integrací informačních systémů a dat dosáhneme větší pružnosti při poskytování služeb a možnost vyvíjet služby nové. Zároveň předpokládáme snižování nákladů v oblasti správy dat a aplikací.

·        Standardizace IS, databází, sítí – standardizace je jednou z hlavních podmínek unifikace vnitřních procesů. Naším cílem je vytvořit takové technologické prostředí, které by umožňovalo vzájemnou komunikaci všech složek informačních systémů s přidanou hodnotou pro uživatele .

·        Bezpečnost – bezpečnost technologií a dat je vždy na prvním místě, zvláště v době, kdy potencionální ohrožení jsou známa a následky hrozivé.

·        Tvorba vzorových studií a koncepčních materiálů – máme zájem naše zkušenosti a znalosti předávat dalším, kteří by jinak museli trnitou cestu prošlapávat znovu. Chceme spolupracovat s uznávanými odborníky v jednotlivých oblastech a vytvářet studie, které našim partnerům umožní rozšířit znalosti a aplikovat je v praxi.

·        Tlak na rozvoj ICT v ČR – chceme působit na celostátní úrovni při vytváření společnosti, která bude přijímat a rozvíjet moderní technologie a na druhé straně umožňovat ohroženým skupinám se do této společnosti začlenit.

·        Posilování pozice regionu v rámci Evropy – máme zájem se učit od vyspělých evropských zemí a tyto znalosti aplikovat v praxi. Získané poznatky budeme dále předávat tak, abychom se stali plnohodnotným partnerem všech evropských regionů.

·        Koordinace rozvoje infrastruktury v kraji a vývoj obsahu – s pokračujícím technologickým vývojem budeme hledat nová řešení, jak infrastrukturou dále pokrýt celé území regionu, a v neposlední řadě vytvářet obsah (služby, aplikace, data)  a provozovat jej prostřednictvím telekomunikačních sítí.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 16.8.2005 / 27.9.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Rozvoj ICT v organizacích zřizovaných krajem

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze