Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči

Židovská čtvrt
Soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa v Třebíči je kromě jedinečných architektonických a urbanistických hodnot i unikátním příkladem blízkého soužití křesťanské a židovské kultury od středověku do 20. století. Bazilika sv. Prokopa byla vystavěna v polovině 13. století v přechodném románsko-gotickém stylu. Chrám patří mezi klenoty stavebního umění a svou historií je úzce spjat s benediktinským opatstvím, založeným v roce 1101 přemyslovskými knížaty Oldřichem Brněnským a Litoldem Znojemským. Kompletně zachovalý půdorys Židovské čtvrti s více než 120 domy a úzkými uličkami představuje původní rozsah ghetta vzniklého na území sevřeném řekou Jihlavou a návrším Hrádek. K Židovské čtvrti patří i rozsáhlý hřbitov s 11.000 hroby a 3.000 kamennými náhrobky.
 

Odkazy

 • UNESCO - list
  Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť byly zapsány na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 2003.
 • Mapa - Třebíč - UNESCO [PDF, 1,6 MB] (3.12.2020)
  Vyznačení hranice památky UNESCO.
 • NKP - Zámek s bazilikou sv. Prokopa
  Bazilika sv. Prokopa (součást památky UNESCO) je také národní kulturní památkou.
 • NKP - Židovský hřbitov
  Židovský hřbitov (součást památky UNESCO) je také národní kulturní památkou.
 • MPZ Třebíč
  Památka UNESCO - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť je součástí městské památkové zóny Třebíč.
 • Katalog objektů židovského ghetta
  Obsahuje podrobné informace o všech objektech židovské čtvrti (archivní dokumenty, stavební vývoj, fotodokumentace). Autori: PhDr. Rudolf Fišer, CSc., Mgr. Lenka Matoušková

 
 

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči

Jako poslední z památek UNESCO na území Kraje Vysočina byl v roce 2003 zapsán na seznam světového kulturního dědictví soubor - Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči.

Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči představují pozoruhodnou symbiózu dvou kultur, kdy vedle sebe stojí mistrovské dílo křesťanského stavitelství a dochované kompaktní židovské osídlení. Zástavba židovské čtvrti je dokladem po staletí kontinuálně existujícího tolerantního soužití obyvatel různého vyznání. Zcela unikátní je celistvost a rozsah ghetta. Z původního souboru domů, který obsahoval přes 120 objektů, bylo zbořeno pouze pět budov, dochovaly se dvě synagogy i židovský hřbitov s více než 3 000 náhrobky, na kterém se nepřetržitě pohřbívalo od počátku 17. století do poloviny století dvacátého. Bazilika sv. Prokopa pochází přibližně z první poloviny 13. století a je součástí benediktinského kláštera v Třebíči, který byl založen v roce 1101 moravskými údělnými knížaty Oldřichem a Litoldem. Klášter se po zániku opatství proměnil koncem 16. století v zámek (konec existence kláštera přinesla roku 1468 válka vedená mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem). Architektonický vzhled baziliky je skvělým dokladem zpracování nových podnětů ze západní a střední Francie, z Burgundska a jihozápadního Německa v neopakovatelné syntéze. Její konečný výsledek vykazuje řadu vysoce originálních projevů technických i architektonických. Za shlédnutí stojí opatská kaple s freskami ze 14. století (viz foto). Zajímavý je osud monumentálního portálu (foto), který byl v minulosti zazděn a zcela zapomenut (severní předsíň se zazděným  portálem byla upravena na byt zámeckého kaplana), jeho „znovuobjevení“ pomohla na konci 19. století náhoda. Obnovu baziliky zahájil počátkem 20. století architekt Kamil Hilbert, který se mimo jiné podílel i na dostavbě katedrály sv. Víta v Praze. V roce 2018 ve městě Manáma v Bahrajnu bylo na jednání Výboru světového dědictví UNESCO rozhodnuto o rozšíření územních hranic kulturního statku Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (C 1078), jako památky zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO do podoby respektující hranice národní kulturní památky - Klášter s kostelem sv. Prokopa v Třebíči. Změna se dotkla části 003_Bazilika sv. Prokopa, kdy byly hranice rozšířeny celý zámecký areál, což nově znamená jeho zahrnutí do statusu světového dědictví.

Více informaci: http://www.trebic.cz/unesco/

 

 

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 2.2.2007 / 2.2.2007
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze