Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2005

3. květen 2005
 

 
 

PLÁN PRÁCE DOPRAVNÍ KOMISE NA ROK 2005

 

Termíny jednání dopravní komise

 

1.            20.05.2005  (Žďár nad Sázavou, 10,00 hod.)

2.            17.06.2005  (Jihlava, 08,00 hod.)

3.            02.09.2005  (Jihlava, 10,00 hod.)

4.            14.10.2005  (Jihlava, 10,00 hod.) 

5.            25.11.2005  (Jihlava, 10,00 hod.)

 

Obsah jednotlivých jednání

 

20.05.2005

1)      Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku - pořadníku investičních akcí a souvislých oprav (zařazené pod čarou)

2)      Projednání jiných požadavků měst a obcí (Osová Bitýška, Kamenice, Třešť)

3)      Informace k průběhu zařazování investičních akcí a souvislých oprav do pořadníku na základě schválených kritérií radou kraje

 

17.06.2005

1)      Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku - pořadníku investičních akcí a souvislých oprav před jeho uzavřením za rok 2005 ke stanovení přílohy D-2, M-4 rozpočtu roku 2006

2)      Projednání a ohodnocení kriteria bodu 8 – jiný vliv pořadníku investičních akcí a souvislých oprav k doporučení RK. (Na základě studie firmy PAVEX zvážení poskytnutí půjčky kraje na opravu krajských komunikací.)

3)      Projednání návrhů odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina k financování dopravní obslužnosti v kraji Vysočina pro rok 2006 (návrh a rozdělení částky na drážní dopravu a osobní linkovou dopravu)

4)      Projednání návrhů odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina ke stanovení neudržovaných krajských komunikací v rámci zimní údržby pro rok 2006

5)      Informace k hospodaření SÚS za rok 2004

6)      Projednání jiných požadavků měst a obcí

 

02.09.2005

  1. Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku - pořadníku investičních akcí a souvislých oprav (zařazené pod čarou)
  2. Informace o připravených legislativních změnách a problematickém uplatňování zákonů na úseku dopravy a silničního hospodářství v praxi
  3. Informace k sestavování rozpočtu pro rok 2006 v kapitole doprava a kapitole investic
  4. Projednání návrhu územního plánu v oblasti dopravy kraje Vysočina

5.   Projednání jiných požadavků měst a obcí

 

 

14.10.2005

1)      Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku - pořadníku investičních akcí a souvislých oprav (zařazené pod čarou)

2)      Informace cestou odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina k výsledku sběru dat firmou PAVEX na komunikacích III. tříd v kraji Vysočina

3)      Projednání návrhu odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ kraje Vysočina ke krajské koncepci BESIP v duchu zákona, na základě Národní strategie BESIP za účelem snížení nehodovosti na silnicích v regionu kraje Vysočina

4)      Projednání navržených investičních akcí pro realizaci v programu SROP v plánovacím období na roky 2007 až 2013

5)      Projednání jiných požadavků měst a obcí

 

25.11.2005

1)      Projednání zařazení nových požadavků do zásobníku - pořadníku investičních akcí a souvislých oprav (zařazené pod čarou)

2)      Informace k výsledkům sčítání dopravy na pozemních komunikacích kraje Vysočina v roce 2005

3)      Projednání návrhu plánu práce dopravní komise na rok 2006

4)      Projednání jiných požadavků měst a obcí

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.7.2005 / 22.7.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze