Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina zásadně mění systém motivačních stipendií pro středoškoláky. Nově podpoří střední školy i žáky ve všech oborech

Rada kraje dnes schválila nová Pravidla pro poskytování prostředků na realizaci motivačních opatření pro žáky středních škol v Kraji Vysočina. Ta nahradí stávající systém motivačních stipendií, která byla při splnění kritérií vyplácena pouze žákům vybraných učebních oborů. „Největší změnou je zacílení podpory na všechny žáky středních škol v Kraji Vysočina bez ohledu obor vzdělávání. Část financí bude také moci využít přímo škola, například na nákup moderních učebních pomůcek nebo uhrazení odborných kurzů. Podpora se nově poskytne na kalendářní rok, podle původních pravidel to bylo na školní rok,“ vysvětluje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. Podle nových pravidel budou střední školy čerpat podporu od roku 2023, krajský rozpočet počítá s částkou 3,5 miliónu korun.
 

 
 

Jednotlivým středním školám bez ohledu na zřizovatele bude v daném roce výše podpory vyplacena na základě počtu přijatých žáků k 30. 9. předchozího roku. U středních škol, jejichž zřizovatelem není Kraj Vysočina, se vykázaný počet žáků snižuje na polovinu. „Pro krajské školy bude mít podpora podobu příspěvku na provoz, u středních škol ostatních zřizovatelů formu daru,“ doplnil radní Břížďala. Finanční prostředky pro jednotlivé školy budou určeny jak na přímou podporu žáka, tedy na finanční dary ve výši 2 500–10 000 korun, tak na nepřímou podporu, kdy škola může vynaložit přidělené peníze na celkové zkvalitnění výuky. „V nových pravidlech jsme výrazně posílili úlohu ředitele školy. Nejen, že nejlépe zná prostředí školy a její silné a slabé stránky, ale také má přehled o studijních úspěších a aktivitách svých žáků. I proto mohou žákům, kteří dosáhnou mimořádného úspěchu darovat dalších 2 500 až 10 000 korun. Hlavním smyslem je, aby ředitelé mohli zacílit podporu, tam kde je to potřebné a žádoucí,“ vysvětluje Jan Břížďala a doplňuje, že systém motivačních opatření je koncipován obecně, aby se v případě potřeby daly jednoduše omezit například okruhy podporovaných oborů nebo školy podle zřizovatele.

 

Kraj Vysočina podporoval vybrané obory odborného vzdělávání systémem motivačních stipendií od roku 2010, od roku 2013 byla podpora vyplácena kontinuálně po celé tři roky studia. Za tu dobu bylo vyplaceno 10 312 žákům stipendium ve výši 31 531 500 korun, z toho 2 330 žáků dosáhlo navíc na prospěchové stipendium za prokazatelně dobré výsledky ve studiu. Po přechodnou dobu budou ještě vyplácena motivační stipendia podle původně uzavřených darovacích smluv, stejně tak mohou žáci získat ještě odměnu za prokazatelně dobré výsledky ve studiu. Podle posledních získaných údajů od středních škol, může být podle nových pravidel podpořeno až 16 000 žáků v Kraji Vysočina a zároveň až 300 žáků dle původních pravidel.  • Více informací Ondřej Králík a Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.6.2022 / 28.6.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies