Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Hana Hajnová - 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Poslední možnost pro malé projekty v tomto období

V příhraničních oblastech Rakouska a České republiky sehrávají významnou roli přeshraniční programy, které zde mají dlouholetou tradici. Jedním z nich je určitě Fond malých projektů Rakousko – Česká republika (FMP), který podpořil stovky přeshraničních akcí – kulturní a historické slavnosti, konference, exkurze, školní výměny, sportovní utkání, setkávání zájmových spolků a podobně. Do tohoto fondu patří celé území Kraje Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského kraje a velká část zemí Horní a Dolní Rakousko.
 

 
 

Nyní se blíží konec programového období a ve FMP je vyhlášena poslední výzva. Předkládat malé projekty je možné do 31. 1. 2022, 14:00 hod. Pro všechny zájemce je připraven seminář, který je seznámí s obecnými informacemi, přiblíží možné aktivity, nastíní harmonogram a termíny, ale také představí, jak vyplnit projektovou žádost a připravit potřebné přílohy. Seminář se koná v úterý 11. ledna od 10 do 12 hodin v Jihlavě. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené pozvánce.


„Fond je ideálním nástrojem pro financování malých akcí typu people-to-people, tedy pro setkávání lidí. Sama jsem se účastnila některých akcí a byla na nich vždy přátelská atmosféra a to je to, co lidi sbližuje. Chtěla bych poděkovat všem, kteří realizací těchto akcí přispěli k prohloubení dobrých sousedských vztahů a zlepšení životních podmínek v česko-rakouském pohraničí a popřát úspěch těm, kteří se ještě rozhodnou využít poslední výzvu pro svůj projekt,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.


FMP je realizován v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a umožňuje realizovat projekty menšího rozsahu s výší podpory z EU 85 %, minimální dotace je 3 000 EUR, maximální 20 000 EUR. Z fondu je možné žádat na neinvestiční akce. Projekty nevyžadují náročnou přípravu, mají jednodušší administrativu a často jsou využívány institucemi, které dosud nemají zkušenosti s evropskými projekty.  Typickými žadateli jsou města a obce (a jimi zřizované a zakládané organizace), školy a vzdělávací zařízení, zájmové spolky, neziskové organizace apod., kteří nejčastěji realizují projekty v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, osvěty nebo školství.


V současné době probíhá intenzivní příprava FMP pro nové programovací období v rámci programu INTERREG VI-A Rakousko – Česká republika.

Správcem FMP pro Vysočinu je Sdružení obcí Vysočiny se sídlem v Jihlavě. Více informací včetně kontaktů naleznete na https://www.obcevysociny.cz/fond-malych-projektu-fmp/.  

publicita

Malé projekty

Malé projekty

  • Iveta Fryšová a Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje
  • Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.1.2022 / 6.1.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Hana Hajnová - 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies