Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Audit potvrdil, že Kraj Vysočina i jeho příspěvkové organizace dobře hospodaří s energií

Počátkem října 2021 provedla akreditovaná certifikační společnost BUREAU VERITAS 2. dozorový audit Kraje Vysočina a vybraných příspěvkových organizací kraje. Dozorový audit byl proveden již podle novely normy ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií. Auditoři posuzovali celkové nastavení a funkčnost systému a ve svých závěrech zhodnotili velmi kladně úroveň a progres ve zlepšování zavedeného systému managementu hospodaření s energií u kraje i jeho organizací. Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace mají ve správě téměř 800 budov.
 

 
 

Předmětem posuzování byly náležitosti stanovené normou, jakou jsou např.: odpovědnost vedení, existence postupů pro snižování energetické náročnosti a jejich efektivnost, existence energetické politiky, úroveň systému managementu a jeho uplatňování v praxi, dodržování právních předpisů a dalších požadavků, procesní řešení nápravných opatření či zavedení vnitřního kontrolního mechanismu. Ověřování probíhalo jak na konkrétních dokumentech či software,  tak i přímo na místě u vybraných příspěvkových organizací kraje v terénu.

„Kraj v roce 2019 získal poprvé tento certifikát a dozorový audit potvrdil, že nastavené procesy probíhají správně.  Udělený certifikát nás zavazuje k dalšímu zlepšování a hledání potenciálu úspor v této oblasti. Potěšilo mě, že došlo k obhájení certifikátu a zároveň, že ze strany auditorů byl kladně hodnocen zavedený systém EnM včetně existujícího sledování spotřeb v budovách ve vlastnictví kraje,“ zhodnotil průběh auditu člen rady kraje pro oblast majetku Karel Janoušek.

„Hodnoceny byly i projekty a jednotlivá opatření, kterými se nám daří nemalým dílem snižovat spotřeby energií na krajském majetku a to za současného využití investičních prostředků EU a to jak v oblasti zateplování objektů či výstavby nových objektů v pasivním energetické standartu podpořených z Operačního programu Životní prostředí,“ dodala Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování.


Platnost současného certifikátu vyprší v roce 2022. Pro získání nového certifikátu  budeme muset za rok opět prokázat splnění vyžadovaných kritérií normy.

 

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 12.10.2021 / 12.10.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze