Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj připravuje veřejnou zakázku na datový obsah Digitální technické mapy Kraje Vysočina

Projekt Digitální technické mapy Kraje Vysočina, na jehož realizaci získal kraj evropskou dotaci z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve výši 195,5 milionu korun, se spoluúčastí kraje 34,5 milionu korun, se posouvá do další fáze, tedy k pořízení datového obsahu a informačního systému pro jeho správu. Krajská rada využila ještě před samotným zahájením zadávacího řízení možnosti tržní konzultace. „Na jejím základě chceme zjistit informace, které nejsou běžně veřejně dostupné a pomohu nám nastavit nebo ověřit zamýšlené podmínky technické kvalifikace, tak aby odpovídaly našim potřebám i možnostem trhu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast informačních technologií Jan Břížďala. Vypsání veřejné zakázky na pořízení dat se předpokládá v průběhu prázdnin. Při přípravě informačního systému kraj spolupracuje s dalšími pěti kraji na tvorbě společného řešení v rámci samostatné veřejné zakázky.
 

 
 

„Cílem zakázky na data je snaha pořídit  datový obsah v takové formě a kvalitě, aby byly jednak splněny současné zákonné a technické požadavky na vedení digitálních technických map, ale především zajistit její prvotní naplnění daty na co největším území kraje. K tomuto účelu budou pořizována nová data o technické a dopravní infrastruktuře a polohopisu. V plánu je využít pokud možno maximum existujících dat správců, především ze strany obcí,“ doplnil k připravované zakázce radní Břížďala.

 

Digitální technická mapa Kraje Vysočina vzniká na základě novely zákona o zeměměřičství z roku 2019, která krajům v přenesené působnosti ukládá povinnost vést digitální technické mapy v rozsahu svého území. Finálním výsledkem celého procesu tvorby krajských digitálních map by měla být jednotná, bezešvá digitální technická mapa celého území České Republiky. Ta následně zjednoduší práci nejen úřadům a samosprávám, ale i stavebníkům a veřejnosti. Sjednotí se a doplní například data o dopravní a technické infrastruktuře, zjednoduší se vyjadřování k existenci sítí, zefektivní se evidence a správa majetku, což v důsledku povede například k urychlení přípravy a povolování staveb. Digitální technické mapy krajů budou spuštěny nejpozději v červnu 2023.  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.6.2021 / 15.6.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze