Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zařízení sociální péče na Vysočině budou moci využívat speciální metodiku pro práci s klienty se ztrátou sluchu

V České republice široká veřejnost i mnoho lidí se ztrátou sluchu považuje sluchadla pro seniory za neužitečná, protože s nimi mají vlastní špatnou zkušenost nebo přijali všeobecné mínění o tom, že ztráta sluchu je normální součástí seniorského věku a nedá se s ní nic dělat. Toto zavádějící přesvědčení je způsobeno více faktory: selhávající protetickou péčí - kvantitativně i kvalitativně, nedostatečnou finanční podporou kompenzačních pomůcek ze strany zdravotní pojišťovny, ale i celospolečenskou rezignací a neochotou zabývat se kvalitou života lidí v pokročilém seniorském věku.
 

 
 

„Pozornost je věnována mladým lidem a lidem v produktivním věku. Sami senioři se často upozaďují a vytváří mylný dojem, že jim na kvalitě života nezáleží. Tuto praxi má ambici změnit nová metodika, kterou zpracovala Vysoká škola polytechnická Jihlava na základě spolupráce a šetření v konkrétních domovech. Nyní ji budou primárně využívat v Domově Jeřabina, Domov Nové Syrovice a Domov pro seniory Lesnov,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

 

Práce na projektu trvaly i s přípravnými pracemi téměř čtyři roky. Metodika přináší popis postupu pro individuální plánování průběhu služby u uživatele se sluchovou vadou zahrnující standardizované metody a postupy v péči o seniory. Obsahuje tyto formuláře/ pracovní listy:

a) Přehled sluchadel (na oddělení/pokoji/úseku péče) a míra podpory,

b) Přehled pomoci s používáním sluchadel,

c) Zásady komunikace s uživatelem se sluchovou vadou,

d) 5 tipů pro základní péči o sluchadla,

e) Plán péče o uživatele se sluchovou vadou,

f) Orientační screening pomocí mobilní aplikace, 

g) Indikace k foniatrickému/audiologickému vyšetření a jeho průběh,

h) Základní informace o individuálním plánovaní

 

Poté, co bude metodika schválena, bude volně přístupná i pro ostatní organizace na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. V rámci doprovodných aktivit související s výstupy metodiky se počítá v září letošního roku s tematickou konferencí a workshopem pro veřejnost a neformální pečující. Další semináře na dané téma mohou následovat dle zájmu veřejnosti.

 

  • Více informací Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • e-mail: tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.6.2021 / 9.6.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze