Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kotlíkové dotace

Mobilní verze webu

Dalších 241 žadatelů získalo podporu v rámci kotlíkových dotací v Kraji Vysočina

Dnes bylo Radou Kraje Vysočina schváleno k podpoře dalších 241 žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů za celkových 25,6 miliónů korun. „Jedná se o dotace na žádosti podané do 13. listopadu 2020. Na tyto žádosti nestačila původní alokace, a proto byly zařazeny do zásobníku akcí a kraj na jejich financování žádal již před koncem roku 2020 o dodatečné prostředky Ministerstvo životního prostředí.Těší mě, že nyní byly ze strany ministerstva prostředky přiděleny a ve 3. kole kotlíkových dotací tak bylo možné podpořit všechny žádosti, které splnily stanovené podmínky,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování.
 

 
 

Celkem bylo v tomto kole rozděleno mezi žadatele 262,9 miliónů korun z Operačního programu životního prostředí a 94,4 miliónů korun z prostředků Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření.

O další navýšení alokace o částku 24 miliónů korun, která by pokryla přibližně dalších 230 žádostí na výměnu kotlů, požádal Kraj Vysočina v březnu letošního roku. K těmto prostředkům bude nutné vyhlásit nová pravidla pro příjem žádostí. O jejich vyhlášení bude veřejnost včas informována.

 

Statistika dosavadních výzev

1. kolo (2015) - rozděleno 254,8 mil. Kč, uspokojeno 2 298 žadatelů, neuspokojeno z důvodu nedostatku financí 590 žadatelů

2. kolo (2017) – rozděleno 230,8 mil. Kč, uspokojeno 2 466 žadatelů, neuspokojeno z důvodu nedostatku financí 62 žadatelů

3. kolo (2019) – rozděleno 357,2 mil. Kč, uspokojeno 3 518 žadatelů, převis 0 žadatelů

 

Celkem během 3 výzev rozděleno v Kraji Vysočina: 842,8 mil. Kč

Celkem vyhověno v Kraji Vysočina: 8 282 žádostem


Kotlíky

  • Iveta Fryšová a Eva Láníková, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.5.2021 / 4.5.2021

 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies