Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Pavel Franěk - 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina podporuje dobrovolnictví

Kraj Vysočina podporuje dobrovolnictví
Zpřísněná hygienická opatření, roušky, online přenos - taková byla letošní konference k tématu dobrovolnictví a nesla název Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině. Konala se v minulém týdnu v improvizovaném studiu v sídle Kraje Vysočina.
 

 
 

„V této nelehké době stále více vnímáme významnou roli dobrovolníka v systému zdravotních a sociálních služeb. Prostor pro dobrovolníka je v neformální pomoci lidem izolovaných v domácnosti, například donáškou nákupů a léků v době pandemie,“ říká Jiří Bína, vedoucí krajského oddělení sociálních služeb.

V pořadí třetí neformální setkání odborníků dané oblasti, koordinátorů dobrovolníků, široké veřejnosti a samotných dobrovolníků, se stalo prostorem pro sdílení zkušeností dobré praxe, diskusí o aktuálních tématech a trendech v dobrovolnictví.

 

Konference se konala v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina, reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_007/0007828“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu. „Díky evropské podpoře jsme mohli zřídit funkční místo krajského koordinátora dobrovolnických aktivit, který zaštiťuje klíčovou aktivitu, a to  Podporu dobrovolnické služby,“ vysvětluje Martin Jelínek, úředník na úseku sociální práce krajského oddělení sociální ochrany a prevence.

 

Kromě prezentace krajských projektů se ve studiu vystřídali další hosté: Jakub Dostál z Vysoké školy polytechnické Jihlava, Daniela Dokulilová z Centra pro rodinu Vysočina a aktivní dobrovolník Filip Šutr.

Se svými online příspěvky vystoupili například Nataša Diatková z Ministerstva vnitra, Martin Oberbauer ze spolku Wiener Hilfswerk z Rakouska nebo Lucie Křivánková z Regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje v Ostravě. O pejscích z jihlavské nemocnice hovořila Petra Humlerová, která má praktické zkušenost s canisterapií, jako léčebnou metodou.

 

„I když jsme se nemohli osobně potkat, tak jak tomu bylo v minulých letech, myslím si, že i tato forma setkání bude mít zelenou. Připojeno bylo kolem 60 uživatelů, prostřednictvím chatu jsme vedli diskusi přímo ve studiu i na dálku, reakce od veřejnosti byly povzbuzující, což nám dodává energii a motivaci do budoucna. Celý záznam bude možné zhlédnout na rodinném a sociálním portálu kraje, pod záložkou dobrovolnictví,“ dodala závěrem Irena Hambálková, koordinátorka dobrovolníků a garantka projektu z oddělení sociální ochrany a prevence.


dobrovolnictví

dobrovolnictví

logo

  • Více informací Irena Hambálková, koordinátorka projektu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.10.2020 / 26.10.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Pavel Franěk - 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze