Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců

Workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců
Na konci minulého týdne se v sídle Kraje Vysočina konal workshop zaměřený na dálkovou migraci velkých savců – vlka, rysa, losa a medvěda. Workshop byl určen pro veřejnou správu na úsecích ochrany přírody a krajiny a územního plánování, správce objektů působících migrační překážky, zejména Ředitelství silnic a dálnic, Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, Lesů ČR, Povodí Vltavy a Správu železnic a byl zaměřen v návaznosti na biotopy vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců na představení a projednání problémů a řešení kritických míst migrační prostupnosti krajiny pro velké savce s využitím aktuálních výsledků projektu Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ (ConNat AT-CZ), který je realizován v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.
 

 
 

Workshop zahájil radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský: „Jsem velice rád, že Kraj Vysočina je jedním z projektových partnerů tohoto projektu, jehož výstupy budou pro nás velmi prospěšné a využitelné při plánování umístění nejen krajských staveb. Velkým přínosem je i získání nových kontaktů a možnost přeshraničního srovnání v oblasti ochrany přírody a územního plánování.“ Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR představil problematiku ochrany průchodnosti krajiny pro živočichy a ukázal výsledky předchozích projektů, které se týkaly podobného tématu. Lucie Štefanská ze stejné organizace odprezentovala aktivity a zatím dostupné výsledky projektu ConNat AT-CZ a Petra Hulvová s Tomášem Libosvárem, kteří více než dva roky mapovali kritická místa v Kraji Vysočina, uvedli ke každému podrobný popis a návrhy řešení.

Další workshop v rámci projektu se bude konat 13. listopadu 2020 v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina. 


connat

connat

  • Eva Leligdonová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 6.10.2020 / 6.10.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze