Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Mobilní verze webu

Vyhlášení 13. ročníku celostátní soutěže BEZPEČNÁ NEMOCNICE

Bezpečná nemocnice
Kraj Vysočina společně se Spojenou akreditační komisí, společností Johnson&Johnson a Českou asociací sester vyhlašují 13. ročník celostátní soutěže BEZPEČNÁ NEMOCNICE. Tématem soutěžních projektů aktuálního ročníku je COVID-19 – co dal a vzal?. „Uvítáme přihlášení projektů řešících otázky bezpečí zdravotníků a personálu v době epidemie COVID-19, a to jak epidemie už proběhlé, tak i přípravy na její eventuální další vlnu. Témata mohou směřovat na výzvy v oblasti poskytování a koordinace péče, lidských zdrojů, efektivní komunikace uvnitř nemocnic nebo podobné,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Poskytovatelé zdravotních služeb se sídlem v ČR mohou projekty přihlásit až do konce října letošního roku.
 

 
 

„V posledních letech bylo do soutěže přihlášeno vždy cca 20 projektů, což svědčí o tom, že téma bezpečí a kvality poskytované péče i zázemí jednotlivých zařízení je pro naši společnost stále aktuálním a řešeným tématem,“ doplňuje Soňa Měrtlová, vedoucí krajského odboru zdravotnictví.  

Cenou hejtmana Kraje Vysočina Bezpečná nemocnice bude v rámci jejího 13. ročníku oceněno pět nejlepších projektů, které vyhodnotí komise sestavená z partnerů soutěže, zástupců poskytovatelů, zástupců MZČR a Kraje Vysočina.

Soutěž Bezpečná nemocnice každoročně vyhlašuje Kraj Vysočina společně s partnery, kterými jsou Spojená akreditační komise, o. p. s., Johnson & Johnson, s. r. o., a Česká asociace sester, z. s.

 

  • Více informací Soňa Měrtlová, odbor zdravotnictví, Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.6.2020 / 16.6.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze