Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Myslivci odlovili více spárkaté zvěře, přesto početní stavy zatím neklesají

Myslivci odlovili více spárkaté zvěře, přesto početní stavy zatím neklesají
Myslivci odevzdali roční výkazy o honitbách, které každoročně podávají informaci o mysliveckém hospodaření, stavu a lovu zvěře. Ze všech sledovaných druhů zvěře je pozornost upřena nejvíce na trvale vysoké stavy zvěře spárkaté, která působí velké těžkosti lesníkům při obnově lesa. Spárkatá zvěř je v honitbách Kraje Vysočina tradičně nejvíce zastoupena srnčí zvěří, její stavy dosáhly hodnoty 28 613 kusů a tvoří tak 78 % populace veškeré spárkaté zvěře v kraji. Druhou příčku v početnosti zaujímá černá zvěř, která dosahuje stavu 3 091 ks, tedy 8 % veškeré spárkaté zvěře.
 

 
 

V kraji bylo provedeno celkem 10 697 odstřelů srnčí zvěře, to je o 6 % více než v předchozím roce. Černé zvěře se ulovilo 14 936 ks, což je o 60 % více než v roce 2018. Přesto se stavy zvěře na Vysočině příliš nezměnili a v porovnání s rokem 2018 došlo jen k malému úbytku. Výjimkou je  černá zvěř, jejíž populace dokonce mírně vzrostla, a to o 7 %.

„I přes více méně setrvalé stavy zvěře vnímám výsledky poslední myslivecké statistiky velmi pozitivně. Za všechny lesní hospodáře i zemědělce si přeji dosažení přiměřených stavů zvěře a přijatelných škod. Ukazuje se, že většině myslivců není situace se škodami spárkatou zvěří lhostejná a jsou schopni v otázce škod zvěří účinně pomáhat. Za to jim patří dík a moje uznání. Konečně jsem rád, že k vyššímu odlovu černé zvěře motivuje myslivce také Kraj Vysočina tím, že každoročně vyplácí finanční příspěvek za odevzdané čelisti ulovené zvěře,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.


 

  • Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.5.2020 / 25.5.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze