Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Jihlava vydalo mimořádné číslo muzejního časopisu speciálně pro seniory, s on-line prezentací nezůstávají pozadu ani další krajská muzea

Přestože prakticky celý svět ochromila pandemie nového typu koronaviru, která si mimo jiné vyžádala uzavření restaurací, vybraných obchodů a všech kulturních zařízení pro veřejnost, činnost uvnitř krajských muzeích se nepřerušila. „Za pomoci dobrovolníků je v současnosti zdarma distribuováno speciální číslo Museum Factum s názvem Život za časů koronaviru. Určeno je především seniorům a dalším lidem, kteří v karanténě trpí sociální izolací prohloubenou tím, že nemají přístup k internetu. Muzeum Vysočiny Jihlava vybralo zajímavé články z předchozích čísel, doplnilo je o aktuální dění a vytisklo toto mimořádné vydání,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
 

 
 

Za zavřenými dveřmi jihlavského muzea panuje poměrně čilý ruch, přestože někteří zaměstnanci, pokud jim to jejich profese umožňuje, využívají tzv. HomeOffice. Ale i oni sem občas dochází, aby se vybavili dalšími materiály ke zpracování, a to včetně restaurátorky sbírkového textilu, která rovněž šije doma. Přímo v muzeum pak probíhá technická údržba a drobné opravy nejenom budov, ale i expozic a výstavních prostor. Propagační oddělení dokončilo výroční zprávu a výše uvedené mimořádné číslo čtvrtletníku muzea a v současnosti pracuje na tvorbě propagačních materiálů a digitalizaci knihovního fondu. Digitalizovány jsou i další sbírkové skupiny, a to v rámci právě realizovaného projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu. S ohledem na počty sbírkových předmětů je to ještě běh na dlouhé trati, jak uvedl ředitel muzea Karel Malý. Odborní pracovníci se dále podílí na tvorbě odborných článků a přípravě časopisů a publikací, které muzeum dlouhodobě vydává. Z preventivních důvodů, aby došlo k rozptylu zaměstnanců, jich část dojíždí do depozitáře v nedalekém Heleníně. Zde a potom i přímo v terénu se také pohybují archeologové, kteří jezdí na stavby v Kraji Vysočina za účelem provedení zákonného záchranného archeologického výzkumu. V depozitáři poté zpracují nálezy, zakonzervují je a sepíší zprávu pro investora. Směrem k veřejnosti se muzeum prezentuje také novou facebookovou stránkou s názvem Muzejní přírodovědci Jihlava, na které prezentují poutavé příspěvky včetně videoreportáží z uzavřených expozic nebo aktuální fotografie z pobytů v přírodě či zajímavé články. Jejím prostřednictvím tak můžeme být ve vzájemném kontaktu a přijít na chvíli na jiné myšlenky. 

Časopis Museum Factum je ke stažení na muzejní webové stránce v části publikace.

 

Obdobná situace je i v ostatních krajských muzeích – v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově a Třebíči. Liší se pouze v odborných zaměřeních a formách prezentace. Havlíčkobrodské a třebíčské muzeum jsou aktivní také na Instagramu. Muzeum Vysočiny Pelhřimov prostřednictvím svých facebookových stránek zveřejnilo nevšední výzvu „Zašli krávu!“ Co se pod tím skrývá, už si však musíte přečíst sami! To zaměstnanci Muzea Vysočiny Třebíč se pro změnu zapojili do potřebného šití roušek. Je zřejmé, že v krajských muzeích ani po dobu celorepublikového nouzového stavu nezahálí. Naopak mají více času na odbornou činnost spočívající především v práci se sbírkami, administrativě a tvorbě nových programů a aktivit. A my, jakožto potenciální návštěvníci, se již s neskrývanou zvědavostí těšíme, co si pro nás zaměstnanci muzeí připraví. Čekání si mezitím můžeme zpříjemnit virtuálními prohlídkami.  Odkazy jsou k dispozici na facebookových profilech jednotlivých Muzeí Vysočiny a na pomyslnou návštěvu se lze vydat také na hrad Roštejn 

 

  

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.4.2020 / 1.4.2020

 

Cesta: Titulní stránka > Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze