Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zámek Žďár nad Sázavou. Minulost a současnost

 

 
 

Text: Pavel Kosatík

Fotografie: Aleš Jungmann a archiv Zámku Žďár nad Sázavou

Ilustrace: Alexey Klyuykov

Jazyková úprava a korektury: Markéta Teuchnerová

Grafické řešení: Bohumil Vašák, Studio Najbrt

Tisk: Integraf Náchod

Vydal: Prostor - architektura, interiér, desing, o.p.s. Praha, SE.S.TA z.s., Praha a Žďár nad Sázavou

ISBN 978-80-87064-25-2


Kniha přibližuje historii zámku z pohledu stavebního i církevního. Je zde kladen důraz na duchovní stránku tohoto neopomenutelného místa a na symboliku jednotlivých stavebních prvků včetně údajů o založení až po současnost.


Obsah: Úvod - Zakladatelé kláštera - Vznik a šíření cisterciánckého řádu - Pravidla řádového života- Klášter upevňuje své postavení - Řádové stavitelství - Život v klášteře - Jindřich Řezbář - První velcí opati - Kolonizace. Podnikání v klášteře - Vodní a zemědělské hospodářství - Klášter v předhusitské době - Žďár za husitských válek - Klášter za reformace - Postavení kláštera se komplikuje - Žďár za Dietrichsteina - Mniši za třicetileté války a po ní - Václav Vejmluva - Jan Blažej Santini-Aichel - Jan Nepomucký a jeho kult - Zelená hora. Zjevný i skrytý smysl - Divadlo nad hlavami lidí - Žďárské pouti - Další Santiniho stavby ve Žďáru a okolí - Žďárští malíři a sochaři za Vejmluvových časů - Péče o dorost. Šlechtická akademie - Josefinismus - Opat Steinbach. Zánik klášter - Život areálu v 19. století - Rodina Kinských - Kinští po válce - Žďár za komunistů - Záchrana památek - Areál po roce 1989 - Současnost - Použitá literatura.


Zámek Žďár nad Sázavou

 
Zodpovídá: Bc. Iva Strnadová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 3.7.2019 / 3.7.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze