Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Společnost IBM chce ve střední Evropě zapojit školy do originálního studijního programu. Ke spolupráci přizvala Kraj Vysočina

Česká republika dostala šanci být první zemí střední Evropy, kde chce společnost IBM realizovat model programu P-TECH. Ten byl vytvořen ve spolupráci se školským odborem města New Yorku a City University of New York. Program si klade za cíl inovovat veřejné vzdělávání (kariérní a technické) a poskytnout studentům akademické znalosti a praktické dovednosti pro úspěšnou práci s  aplikovanými digitálními technologiemi. P-TECH představuje partnerství, v němž každá ze zapojených stran přináší vlastní specifický vklad.
 

 
 

Model integruje středoškolskou výuku s vysokoškolským obsahem, praktickými stážemi a mentoringem ze strany firem. Výsledkem je studijní plán, resp. průchod studiem, který umožní studentům získat maturitní vysvědčení společně s přidruženým certifikátem v žádaných oblastech digitálních technologií. Studenti pak mohou pokračovat přímo na trhu práce nebo pokračovat ve studiích na odborných vysokých školách.

 

V rámci Technického fóra Kraje Vysočina 2019, které se bude konat 6. června 2019 ve Valči u Třebíče budou slavnostně podepsány dva klíčové dokumenty o spolupráci, které mají spolupracujícím firmám, školám a dalším partnerům otevřít cestu k moderní metodě propojující technické znalosti, ale také měkké dovednosti a startupové myšlení, studenti se učí rozhodovat, pracovat s informacemi, pracovat v týmu, obhajovat, řídit a prezentovat projekt.

 

Memorandum o spolupráci bude podepsáno Milenou Jabůrkovou, viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy, Robertem Plagou, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina. Memorandum má být zaměřeno na šíření výsledků projektu a jejich využití při reformě digitálního vzdělávání.

Zásadním dokumentem pro nastartování projektu je však Dohoda o spolupráci při rozvoji a podpoře programu Cesta k technologiím (P-TECH), kterou na stejném místě podepíší Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka společnosti IBM Česká republika a Slovensko, Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, Miroslav Vítů, ředitel Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava a smlouva bude doplněna i o podpisy Ralpha Carleho a Stefana Hamelmanna, jednatelů společnosti Bosch Diesel s.r.o. a Václava Báči, rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava.

 

Technické fórum Kraje Vysočina 2019

  • Zámek Valeč u Třebíče, 6. 6. 2019, 9:15 hodin

Poznámka: Podpis Memoranda o spolupráci a Dohody o spolupráci při rozvoji a podpoře programu Cesta k technologiím (P-TECH) je naplánován v prvních 30 min. úvodního bloku konference

Více informací: Jitka Svatošová, oddělení tiskové Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.6.2019 / 5.6.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze