Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pečovat a žít doma je normální

Pečovat a žít doma je normální
Pečujete doma o blízkou osobu? Uvažujete o tom, že budete o někoho pečovat? Víte, kam se můžete obrátit s radou o pomoc? Znáte sociální a zdravotní služby ve svém okolí, které vám mohou péči ulehčit? Odpovědi na tyto a řadu další otázek dostali všichni zájemci, kteří v pondělí 8. 4. 2019 přišli do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě. Zde se pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka konalo setkání neformálních pečujících Kraje Vysočina.
 

 
 

Čtyřicítka účastníků se nejdříve seznámila s projektem Podpora neformálních pečujících, v rámci kterého byla vytvořena příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka. Dagmar Solnářová, zástupce Fondu dalšího vzdělávání Praha, příručku s názvem „Jak na péči“ nejen představila, ale všichni účastníci setkání jí na místě obdrželi a mohli se s ní podrobně seznámit.


V další části setkání seznámil Martin Jelínek, referent odboru sociálních služeb krajského úřadu, návštěvníky s tím, jaké možnosti mají v Kraji Vysočina, kam se obrátit o pomoc a hlavně na co se připravit v průběhu péče. Ředitelka Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava Alena Řehořová představila konkrétní sociální organizace, které poskytují služby v Jihlavě a přilehlém okolí. Marcela Rýpalová, vedoucí Alzheimer poradny Vysočina, potom přehledně shrnula další rady a možnosti pomoci péče o osoby s nejrozsáhlejší civilizační chorobou.

Závěr setkání velmi laskavě a moudře shrnul Milan Klapetek, který se zamýšlel nad významem péče o své blízké v domácím prostředí a vyzdvihl každou snahu při vytváření chrámu lidskosti. Tento chrám staví každý, kdo se domácí péči věnuje a často stačí vlídné slovo, empatické naslouchání a blízká přítomnost s nemocným.


Celé setkání se dá shrnout do malého desatera pro neformální pečující, které vyplynulo z podnětného setkání všech přítomných:


Desatero neformálních pečujících

  1. Přijměte změnu ve svém životě v souvislosti s péčí o blízkého člověka

  2. Akceptujte možnosti nemocného a příznaky jeho nemoci

  3. Orientujte se v síti sociálních služeb, které vám mohou pomáhat

  4. Využívejte síť sociálních služeb ve vašem okolí

  5. Požádejte o radu odborníka, který vám pomůže s rozvržením péče

  6. Zapojte do péče další členy rodiny a blízké

  7. Naučte se odpočívat a naplňovat své vlastní potřeby

  8. Zajímejte se o dění kolem sebe a udržujte si přirozené kontakty s okolím

  9. Připravte se na situaci, kdy budete muset ukončit péči o blízkou osobu

  10. Nezapomeňte: kvalita života nemocného je přímo závislá na kvalitě života pečující osoby.

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.4.2019 / 10.4.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze