Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odborníci se v Telči shodli, že se do budoucna musí zvýšit rozmanitost dřevin v lesních porostech

Odborníci se v Telči shodli, že se do budoucna musí zvýšit rozmanitost dřevin v lesních porostech
V závěru minulého týdne se v Telči uskutečnil už 12. ročník odborného semináře Přírodní rozmanitost a ochrana přírody v praxi. Na semináři jsou každoročně prezentovány zejména různé typy managementů ve zvláště chráněných územích i v jiných cenných lokalitách, a to nejen na území Kraje Vysočina, jejich výsledky, vybrané nové poznatky a odborné informace z oblasti ochrany přírody. „Naším příspěvkem k diskusi bylo téma Jak podpořit co nejvhodnější způsoby obnovy lesních porostů ve zvláště chráněných územích. Téma reaguje na klimatické změny spojené se suchem a kůrovcovou kalamitu na území Kraje Vysočina,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.
 

 
 

Z diskuze na téma obnovy lesních porostů nejen ve zvláště chráněných území s ohledem na probíhající klimatické změny vyplynula následující doporučení přítomných odborníků ochrany přírody:

 

  • Na většině území zasaženém kůrovcovou kalamitou, patrně nebude možné dopěstovat smrk do takových dimenzí, aby jeho těžba byla ekonomicky zajímavá.
  • Pro zalesnění kalamitních holin je vhodné využít alespoň síji přípravných (pionýrských) dřevin, aby bylo možné předejít déletrvajícímu plošnému odlesnění, a tím i významné změně srážkových poměrů v krajině.
  • Nadcházející klimatické podmínky budou zřejmě vyhovovat zvýšenému zastoupení listnatých dřevin v lesních porostech, např. dubu.

V letošním roce na požadavek zvýšeného množství listnatých dřevin v lesních porostech reaguje také novela vyhlášky č. 298/2018 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů s účinností od 1. 1. 2019.

 


  • Martina Kratochvílová, oddělení přírodních zdrojů a EIA,
    odbor životního prostředí a zemědělství KrÚ
    tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.2.2019 / 12.2.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze