Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Cykloportál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny - grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2018

logo_FondVysočiny
Grantový program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek, zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky
 

 
 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina 6. 2. 2018 schválilo další výzvu v oblasti podpory v oblasti rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky. V rámci Fondu Vysočiny byl vyhlášen grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2018.


Cílem tohoto nového programu je podpora v oblasti cykloturistiky ve smyslu zkvalitňování komunikací sítě prioritně páteřních cyklotras s nadregionálním významem. Podpora je směřována do třech oblastí:

- podprogram A - Doprovodná infrastruktura (odpočívky, parkování kol, půjčovny kol)

- podprogram B - Projektová dokumentace

- podprogram C - Cyklotrasy a cyklostezky (údržba, opravy, rekonstrukce, výstavba MK a ÚK (cyklotrasy) + nově výstavba cyklostezek)


Alokace grantového programu pro aktuální výzvu je v celkové výši 8,4 mil. Kč. Maximální výše možné podpory je 50 % (A,B) resp. 60 % (C) celkových uznatelných nákladů na jeden projekt maximálně však:

- podprogram A - 100 tis. Kč

- podprogram B - 200 tis. Kč

- podprogram C - 500 tis. Kč (údržba, opravy a rekonstrukce) resp. až 2 000 tis. Kč (výstavba) 


Příjem žádostí je od 12. 3. 2018 do 19. 3. 2018 - POZOR na podmínky pro jednotlivé způsoby podání žádosti!


Realizace projektů probíhá od podpisu smlouvy o dotaci, ukončení realizace pak musí být nejpozději do 30. 9. 2019.


Kompletní znění výzvy, formulář žádosti a další náležitosti jsou ke stažení na odkazu http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ ID dotace FV02430.


 
Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 2.3.2018 / 2.3.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Cykloportál Kraje Vysočina > Financování

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze