Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina byl vyhlášen Podnikem podporujícím zdraví nejvyššího stupně

Podnik podporující zdraví 2017
Jedním z nejvýznamnějších zdrojů organizace jsou lidské zdroje. Kraj Vysočina si plně uvědomuje tuto skutečnost. Proto je jednou z jeho priorit realizace a podpora aktivit souvisejících s upevněním zdraví zaměstnanců, včetně činností podporujících zdravý životní styl, zdraví na pracovišti, a to fyzické i duševní, získávání a rozšiřování schopností a znalostí v oblasti prevence úrazů a nemocí a celková podpora aktivit v oblasti ochrany zdraví na pracovišti z pohledu uspokojování fyzických, duševních a sociálních potřeb včetně podpory slaďování osobního a pracovního života a uplatňování rovných příležitostí zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu.
 

 
 

Systematické podpoře se začal zaměstnavatel v této oblasti věnovat od roku 2007. Od té doby získával příklady dobré praxe a průběžně ověřoval úspěšnost realizovaných výsledků mimo jiné prostřednictvím soutěže vyhlašované Státním zdravotním ústavem. V roce 2011 poprvé dosáhl na nejvyšší možné uznání, získal titul Podnik podporující zdraví III. stupně, který v roce 2017 opakovaně obhájil. Titul je udělen na dobu tří let.


Ocenění převzal ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec z rukou Evy Gottvaldové, náměstkyně ministra zdravotnictví, hlavní hygieničky ČR a Jitky Sosnovcové, ředitelky Státního zdravotního ústavu. Ve své zdravici, kterou v Kaiserštejnském paláci pronesl, mimo jiné uvedl: „Ocenění či vlastně i opakovaná obhajoba titulu III. stupně je pro nás důkazem, že se o naše zaměstnankyně a zaměstnance dobře staráme, ale také motivací pro další personální práci. Není možné zajistit nejlepší službu úřadu pro veřejnost a samosprávu kraje bez zdravých, spokojených a dobře motivovaných lidí v něm pracujících. Ti jsou naším největším bohatstvím. Podpora zaměstnanců v každé veřejné instituci našeho typu vyvolává otázku, co ještě je a co již není přiměřené. Mnohá opatření mají pochopitelně i své náklady. Uvědomuji si, že pro jejich krytí nemáme k dispozici jiné zdroje, než veřejné peníze. Proto naše záměry důsledně posuzujeme nejen z hlediska účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti, jak je u veřejných výdajů běžné, ale také z hlediska přiměřenosti a relace k situaci zaměstnavatelů podobných parametrů ve veřejném i soukromém sektoru.“

 

  • Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
    Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
    e-mai: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Petr Čermák
Vytvořeno / změněno: 3.11.2017 / 3.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad > Rovné příležitosti a slaďování, podpora zdraví

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze