Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zásady MA21 a Zdraví 2020 v roce 2017 podpoří prvních 51 projektů

„Finanční podpora je určena pro realizátory místní Agendy 21 a školy v Národní síti škol podporujících zdraví na území našeho regionu. V Kraji Vysočina je tradičně nejvyšší počet těchto realizátorů a Zdravých škol v rámci celé České republiky,“ uvedl politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Martin Hyský.
 

 
 

V roce 2017 je alokováno na Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2 800 tisíc korun. Finanční podpora směřuje na aktivity související nejen se zdravým životním stylem a zlepšováním životního prostředí, ale také se zkvalitňováním činnosti veřejné správy vůči občanům.


V prvním kole příjmu žádostí bylo přijato 51 žádostí o dotaci v celkové výši 2 704 196 Kč. Rada Kraje Vysočina rozhodla na svém druhém březnovém jednání poskytnout dotaci 33 žadatelům z řad Zdravých škol, mikroregionů, MAS a nestátních neziskových organizací. Krajské zastupitelstvo dnes souhlasilo s návrhem udělit dotaci 18 obcím a městům.


Termín uzávěrky druhého kola příjmu žádostí je 16. května 2017. Žádosti přijaté ve druhém kole mohou být podpořeny do vyčerpání celkové alokace.

Účelem poskytnutí dotací je podpora strategického řízení, zajištění osvětových kampaní, pořádání výstav, prezentací a vzdělávání k udržitelnému rozvoji, místní Agendě 21 a podpoře zdraví obyvatel, pořádání kulatých stolů, veřejných fór a uplatňování metod a nástrojů přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.


„Zdravé školy“ zrealizují projekty zaměřené na zavádění principů zdravého životního stylu do škol, činnost dětských zastupitelstev, žákovských nebo studentských parlamentů, sportovní aktivity žáků, osvětu v oblasti zdraví a správné výživy, prevence úrazů, ochrany životního prostředí aj.

 

Podmínky čerpání dotací jsou uvedeny na http://www.kr-vysocina.cz/zasady-ma21-a-zdravi-2020-na-rok-2017/d-4077583/p1=8673.


 
  • Více informací Jana Böhmová, Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 28.3.2017 / 28.3.2017 | Zveřejnit od: 28.3.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze