Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Regionalisti z obcí Kraje Vysočina se setkali v krajské Jihlavě

Iveta Fryšová z krajského odboru regionálního rozvoje představila škálu dotací.
První setkání regionalistů hostilo poslední lednové pondělí sídlo Kraje Vysočina. Zástupci kraje a důležitých partnerů z území, kteří se zabývají oblastí regionálního rozvoje, diskutovali o aktuálních otázkách. Důležitým tématem bylo, jaké možnosti mají územní partneři k čerpání evropských i jiných finančních prostředků na své rozvojové projekty.
 

 
 

Na setkání zástupců Kraje Vysočina s pracovníky z obcí s rozšířenou působností, kteří mají v náplni práce oblast regionálního rozvoje a související témata, přijaly pozvání zástupkyně územního odboru Centra pro regionální rozvoj České republiky. Hosté okomentovali stav čerpání prostředků v Integrovaném regionálním operačním programu v Kraji Vysočina a představili aktuálně otevřené a připravované výzvy v jednotlivých specifických cílech programu. Pohovořili také o procesu hodnocení projektů a podpoře, kterou Centrum nabízí žadatelům při přípravě a konzultaci jejich žádostí, a upozornili na tzv. Informativní tabulky - novou funkcionalitu na webových stránkách Centra, která zlepší informovanosti žadatelů o aktuálním stavu hodnocení jejich žádostí.


V rámci setkání dále zazněly aktuální informace k Programu obnovy venkova Vysočiny, významnému krajskému dotačnímu titulu na podporu rozvoje malých obcí, zejména se mluvilo o změnách v jeho nastavení a způsobu administrace oproti loňskému roku, a zazněly také informace k nově otevřené výzvě na tzv. kotlíkové dotace. Zástupci kraje navíc uvedli přehled všech grantových programů, které budou v letošním roce vyhlášeny v rámci Fondu Vysočiny.


„Pravidelná setkávání regionalistů jsou pro nás velmi důležitá. Představují příležitost dále rozvíjet vzájemný dialog s klíčovými partnery v území,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánu Pavel Pacal. „Díky kvalitní spolupráci s obcemi získáváme cennou zpětnou vazbu k aktuálně diskutovaným otázkám místního a regionálního rozvoje, která je pro nás významným podnětem z hlediska řešení rozvojových potřeb regionu,“ doplnil Pavel Pacal.


Setkání regionalistů se uskutečnilo s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.


Logo
  • Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina

  • Více informací tisk@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 1.2.2017 / 1.2.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze