Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

O Kraji Vysočina

Mobilní verze webu

Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina

Logo
Cílem projektu je podpořit vytvoření a nastavení celistvého, funkčního přístupu pro systematické prosazování rovných příležitostí v rámci každodenního fungování kraje a krajského úřadu a přispět k vytyčení žádoucího směru dalšího rozvoje kraje jako moderního, skutečně otevřeného a přívětivého zaměstnavatele.
 

Odkazy


 
 

Logo

Předkládaný projekt se zaměřuje na posílení institucionálního zajištění - strategického uchopení i praktického uplatňování principů rovných příležitostí v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina. Klade si za cíl podpořit vytvoření a nastavení celistvého, funkčního přístupu pro systematické prosazování rovných příležitostí v rámci každodenního fungování kraje a krajského úřadu a přispět k vytyčení žádoucího směru dalšího rozvoje kraje jako moderního, skutečně otevřeného a přívětivého zaměstnavatele.

 

Na základě dosavadních zkušeností a komplexního zmapování stávajícího stavu v oblasti uplatňování rovných příležitostí, který bude proveden s využitím globálního auditu rovných příležitostí a evaluace strategie pro rovné příležitosti, usiluje projekt o zhodnocení stávajícího přístupu k problematice rovných příležitostí, a to zejména z pohledu jeho silných stránek, nedostatků, příležitostí a prostoru ke zlepšení, hrozeb a rizik vyplývajících z jejich neřešení. Výstupy z těchto analytických podkladů budou využity k nastavení inovovaného, uceleného a systémového přístupu, který umožní postihnout všechny oblasti rovných příležitostí, integrovat tematiku rovných příležitostí jako nedílný prvek řízení lidských zdrojů v rámci krajského úřadu, a optimalizovat související organizační a personální procesy, vč. nastavení konkrétních opatření a nástrojů vedoucích ke zlepšování podmínek pro rovnost žen a mužů a pro slaďování pracovního a soukromého života zaměstnankyň a zaměstnanců.

 

Z pohledu konkrétních témat agendy rovných příležitostí v rámci kraje a krajského úřadu projekt přinese především:


 • systémové zavedení nástrojů na vyrovnání zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, na vyrovnání zastoupení v oblasti age managementu, začleňování zdravotně i jinak znevýhodněných osob


 • zpracování a implementaci akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, na vyrovnání zastoupení v oblasti age managementu, začleňování zdravotně i jinak znevýhodněných osob


 • vytvoření doprovodných metodických dokumentů, které podpoří a usnadní implementaci agendy rovných příležitostí napříč organizací a jejími jednotlivými součástmi (krajským úřadem, jeho odbory a samostatnými odděleními, vrcholovým vedením) a které zároveň budou přenositelné a využitelné i pro další subjekty ve veřejné správě a veřejném sektoru, např. příspěvkové organizace zřizované krajem

 

Nedílnou součástí projektu je též zvýšení úrovně odborných dovedností a kompetencí expertek a expertů na oblasti rovných příležitostí a gender mainstreamingu v rámci kraje a krajského úřadu a další osvěta témat z oblasti rovných příležitostí v rámci seminářů, workshopů či kulatých stolů.


Dosud realizované aktivity

 1. Globální audit rovných příležitostí a oblastí vytváření příležitostí pro slaďování osobního a pracovního života zaměstnankyň a zaměstnanců v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (květen - listopad 2017)
 2. Zpracování nezávislé evaluace Strategie uplatňování principu rovnosti v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (říjen - prosinec 2017)
 3. Tvorba metodiky provádění auditů rovných příležitostí a v oblasti vytváření příležitostí pro slaďování osobního a pracovního života zaměstnankyň a zaměstnanců v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (prosinec 2017 - březen 2018)
 4. Tvorba metodiky implementace přístupů rovných příležitostí do praxe organizace veřejné správy a služeb (únor - červen 2018)
 5. Zpracování a implementace akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů nejen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích (září - prosinec 2018)
 6. Systémové zavedení nástrojů pro vyrovnání zastoupení žen a mužů nejen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích (prosinec 2018 - únor 2019)
 7. Zpracování a implementace metodiky posuzování dopadů návrhů v materiálech (návrhů usnesení) předkládaných Radě Kraje Vysočina a Zastupitelstvu Kraje Vysočina na rovné příležitosti, slaďování pracovního a osobního života (březen - červen 2019)
 8. Implementace metodiky o možnostech optimalizace sběru dat v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina (březen - červen 2019)


Zvýšení a rozvoj kompetencí klíčových skupin zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti agendy rovných příležitostí (březen - říjen 2019)

 • vzdělávací program pro vyšší management (grémium ředitele, vedoucí odborů a samostatných oddělení) - 2 x 1 den
 • vzdělávací program pro střední management (vedoucí oddělení) - 2 skupiny x 1 den
 • vzdělávací program pro zaměstnankyně oddělení řízení lidských zdrojů - 2 x 1 den
 • vzdělávací program pro členky a členy pracovní skupiny Péče o zaměstnankyně a zaměstnance - 4 x 1 den


Další osvěta témat z oblasti rovných příležitostí, slaďování pracovního a soukromého života (březen - listopad 2019)

 • seminář Zvládání stresu a konfliktů - ve 4 opakováních
 • seminář Hledání hranic mezi osobním a profesním životem - ve 4 opakováních
 • kulatý stůl pro zaměstnavatele: Rovné příležitosti a slaďování pracovního a osobního života v praxi
 • závěrečná konference 

Odkazy

 
Projekt "Z teorie do praxe - rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina" je spolufinancován Evropskou unií.
Zodpovídá: Ing. Lenka Matoušková
Vytvořeno / změněno: 28.12.2016 / 28.12.2016

 

Cesta: Titulní stránka > O Kraji Vysočina > Projekty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze