Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kotlíkové dotace

Mobilní verze webu

Výuka němčiny na školách v regionu nově s rodilou mluvčí

ZŠ Dobronín otevřela centrum podpory pro žáky a učitele
V rámci projektu BIG, který řeší spolupráci v oblasti vzdělávání v cizích jazycích v přeshraničních regionech, bude na území Kraje Vysočina působit stálá lektorka německého jazyka. Do projektu se zatím přihlásilo 18 mateřský, základních i středních škol, kde se díky prostředkům z OP Interreg Rakousko – ČR rozšíří němčina do nejazykových předmětů, studenti budou komunikovat v cizím jazyce, k dispozici budou pracovní a metodické listy pro práci s třídním kolektivem a zkušenosti si rozšíří formou vzorových hodin také pedagogové. Rodilá mluvčí bude navíc v souvislosti s podporou z Evropského regionu Dunaj – Vltava vyučovat i na dalších středních školách po celé Vysočině.
 

 
 


V tomto týdnu se v Jihlavě uskutečnila úvodní konference projektu BIG, jejímž hlavním organizátorem byla krajská příspěvková organizace Vysočina Education jako jediný partner projektu v Kraji Vysočina. Celkem přijelo na 150 účastníků ze všech zapojených regionů – Vídně, Horního a Dolního Rakouska, Jihomoravského a Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Záštitu nad celou akcí převzaly radní pro školství Dolního Rakouska Barbara Schwarz a radní Kraje Vysočina pro tutéž oblast Jana Fialová. Po přednášce Václava Trojana o změnách paradigmatu ve vzdělávání následovaly praktické workshopy, kterých se zúčastnili rakouští i čeští odborníci z oblasti školství.


Celý projekt BIG bude trvat 40 měsíců a jeho garantem na straně Vysočiny je Vysočina Education. Za plánovanou dobu se uskuteční celá řada aktivit, jako například výuka němčiny a češtiny na obou stranách hranice, společné akce mateřských a základních škol, další vzdělávání učitelů včetně stáží, kemp pro děti, a zapojí se i rodilá mluvčí, která bude vyučovat německý jazyk na středních školách v našem kraji.


Výuku německého jazyka rodilým mluvčím zahrnuje i projekt podporovaný financemi Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV). Paní Kristin Eckholt se od začátku listopadu podílí na výuce německého jazyka ve čtyřech vybraných středních školách v Kraji Vysočina. Díky podpoře z ERDV bude v průběhu letošního a příštího roku možno rozšířit její působení také na další střední školy v kraji. „Evidujeme velký zájem škol o jednodenní výukové návštěvy rodilé mluvčí. Její přítomnost v hodinách je zpestřením a přínosem jak pro studenty, tak pro vyučující,“ uvedl Roman Křivánek, ředitel krajské příspěvkové organizace, která rozšíření výuky za podpory rodilé mluvčí v kraji zprostředkovává. Kromě těchto výukových návštěv plánuje Vysočina Education zorganizovat ve spolupráci s paní Eckholt také semináře pro učitele německého jazyka, o který je dlouhodobě také velký zájem. „Podporu ze strany ERDV vítáme a věříme, že plánované aktivity napomohou ke zvýšení atraktivity německého jazyka v Kraji Vysočina,“ přiblížil na závěr Roman Křivánek.


Krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová (vpravo) s radní pro školství Dolního Rakouska Barbarou Schwarz a zúčastněnými dětmi na konferenci

Krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová s radní pro školství Dolního Rakouska Barbarou Schwarz

  • Více informací: Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education, tel.: 736 489 749, e-mail: krivanek@vys-edu.cz, Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 534, e-mail: hajkova.i@kr-vysocina.cz
  • Foto: Jiří Varhaník


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 30.11.2016 / 30.11.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies