Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Blížící se konec termínu pro realizaci projektů kotlíkových dotací

Kotlíkové dotace
Upozorňujeme všechny příjemce, že dle Smlouvy o poskytnutí dotace je nutné zrealizovat všechna opatření, která jsou předmětem této Smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2016 a závěrečnou zprávu předložit nejpozději do 31. prosince 2016.
 

 
 

Realizací všech opatření se rozumí nejen fyzická realizace, ale i úhrada veškerých nákladů, které budou předloženy v rámci vyúčtování projektu kotlíkových dotací. Pokud jste si v žádosti o poskytnutí dotace zvolili způsob financování modifikovanou platbu, je zapotřebí předložit poslední průběžnou zprávu s  uhrazenými výdaji minimálně ve výši vlastního podílu nejpozději 30 pracovních dní před uplynutím termínu pro realizaci, aby bylo zajištěno, že stihnete do 30. listopadu 2016 přeposlat dodavateli dotaci, kterou obdržíte od poskytovatele dotace (kraje). V případě, že z relevantních důvodů nestihnete celý projekt zrealizovat do 30. listopadu 2016, je nutné si před uplynutím tohoto termínu požádat o jeho prodloužení. Rovněž je možné požádat si před uplynutím tohoto termínu o změnu způsobu financování z modifikované platby na ex-post, tzn. všechny výdaje uhradit z vlastních zdrojů do 30. listopadu 2016 a následně podat pouze závěrečnou zprávu. Formulář žádosti o změnu je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení, kde jsou umístěny i Pokyny pro realizaci, které popisují další případy, u nichž je nutné požádat o změnu smlouvy. V případě potřeby dalších informací kontaktujte administrátora vašeho projektu, který je uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace.


Nejčastější chyby ve vyúčtování projektů

V rámci už zkontrolovaných vyúčtování kotlíkových dotací byly identifikovány nejčastější pochybení, kterých se příjemci dopouští. Tato pochybení jsme shrnuli do jednoho dokumentu, který naleznete v sekci Dokumenty ke stažení/Nejčastější chyby ve vyúčtování zde.

 

Kontrola předkládaných vyúčtování

Z kapacitních důvodů již nenabízíme možnost předběžné kontroly věcné správnosti předkládaných průběžných i závěrečných vyúčtování. Vyúčtování je možné i nadále předkládat v úředních hodinách na detašovaném pracovišti Odboru regionálního rozvoje na adrese Žižkova 16, Jihlava, kde Vám bude na požádání provedena kontrola formálních náležitostí. Děkujeme za pochopení.


Logolink


  • Eva Láníková, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 581, e-mail: lanikova.e@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 18.10.2016 / 18.10.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze