Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Úspěšná opatření v přírodní rezervaci Rybník Pařez

Rybník Pařez
Rybník Pařez v katastrálním území Kaliště se pyšní bohatou populací raka říčního, ale v této oblasti se také vyskytují zvláště chráněné druhy obojživelníků a z rostlinných druhů je významná kriticky ohrožená třtina nachová, dále ďáblík bahenní a vachta trojlistá. Přirozený ekosystém podpořila v letech 2014 – 2015 realizovaná opatření většího rozsahu placená nejen z rozpočtu Kraje Vysočina, ale také za finanční podpory Operačního programu Životního prostředí v rámci projektů Biodiverzita.
 

 
 

„Realizovaná opatření se týkala odbahnění rybníka, hráz v zátopě rybníka byla zpevněna kamennou rovnaninou, což mělo příznivý dopad především pro raka říčního v podobě vybudování nových úkrytů a zlepšení kvality vody,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Dále byl stržen porost husté nepropustné rákosiny a odstraněn i navazující porost mokřadních vrb a náletových dřevin, to vše za účelem otevření a prosvětlení luční enklávy a obnovení jejího plynulého přechodu do mokřadní litorální zóny rybníka.


Pozitivní dopad těchto opatření byl zřejmý už v letošním roce v podobě značného zmlazení vegetace rašelinných luk, rozvoje populace vodních makrofyt, vyhnízdění potápky malé a vodouše kropenatého, a také výskytu larev obojživelníků a vážek.

„Pro udržení rybničních ekosystémů a rašelinných a lučních biotopů jsou tato opatření nutná, a to nejen v případě přírodní rezervace Rybník Pařez,“ dodal radní Zdeněk Chlád.

 

Rybník Pařez je typickou ukázkou oligotrofních a mezotrofních mokřadních společenstev vázaných na rybníky a jejich rašelinné litorály.

 

  • Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 29.8.2016 / 29.8.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies