Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V soutěži Vesnice Kraje Vysočina čtyřikrát bodovali realizátoři místní Agendy 21

Zítra začíná hodnocení obcí v soutěži Vesnice roku
Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina se přihlásilo 19 obcí. Celkem porota stuhami a diplomy ocenila 15 obcí, z nichž čtyři jsou realizátory místní Agendy 21, což je v Kraji Vysočina od počátku soutěže roku 2000 historicky nejvíce.
 

 
 

„Místní Agenda 21, zkráceně MA21, je progresivní metodou řízení kvality veřejné správy. Na místní a regionální úrovni jsou prakticky uplatňovány principy udržitelného rozvoje. Cílem MA21 je ve spolupráci s veřejností a místními partnery, jako jsou nestátní neziskové organizace, školy a firmy, dbát na kvalitní rozvoj v daném místě a zlepšování služeb, které úřad občanům poskytuje. Nejde jen o kvalitní strategické plánování a řízení, efektivní nakládání s financemi, ale především o systematické zapojování veřejnosti, průběžnou komunikaci s občany, sdílení dobré praxe atd.,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.


Díky schválené sadě Kritérií MA21, kterou realizátoři naplňují, je metoda měřitelná a snadno vyhodnotitelná. Podle splněných podmínek lze dosáhnout od kategorie D až po nejpokročilejší kategorii A. Pokročilost jednotlivých měst, obcí a regionů je pak možné sledovat v Databázi MA21, která je přístupná na http://ma21.cenia.cz. Přihlášení obcí do této databáze není zpoplatněno, ale od zapojené obce a neziskové organizace vyžaduje dobrovolně plnit povinnosti, které směřují ke zkvalitňování života obyvatel.


Na území Kraje Vysočina je v rámci republiky nejvíce realizátorů této metody řízení kvality veřejné správy. Kraj je na svém území podporuje metodickou pomocí a na realizaci jejich aktivit poskytuje finanční prostředky ve formě dotací ze Zásad MA21 a Zdraví 21.


Obec Bory, která je v kategorii C Kritérií MA21, získala v soutěži Vesnice roku 2016 Kraje Vysočina Diplom za moderní knihovnické a informační služby. Vepříkov, v kategorii D, se pyšní Cenou naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích. Bílou stuhu za činnost mládeže má nováček mezi realizátory, který je zatím v kategorii zájemci, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě. A konečně vítězství v letošním ročníku krajské soutěže dosáhla Lípa, která je také v kategorii D Kritérií MA21.


Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku se uskuteční v Lípě na Havlíčkobrodsku 18. srpna 2016.


Zdravý Kraj

  • Böhmová Jana, Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21,

    Krajský úřad Kraje Vysočina

    tel. 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 8.6.2016 / 8.6.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze