Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Novinky ve financování sociálních služeb v Kraji Vysočina

Letošní rok bude pro sociální služby v regionu zásadní. Poprvé totiž budou financovány prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Hlavní slovo přitom bude mít Kraj Vysočina. Ten bude finanční prostředky vyplácet a zároveň dohlížet na jejich správné nakládání. I z tohoto důvodu byla vyrovnávací platba zavedena. „Vyrovnávací platba je stanovena jako rozdíl mezi obvyklými náklady sociální služby a minimálními příjmy z úhrad uživatelů, popřípadě ze zdravotního pojištění stanoveným krajem,“ přibližuje radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.
 

 
 

Jde o úhradu ztráty, která poskytovatelům vzniká při provozování sociálních služeb zdarma nebo za ceny výrazně nižší než jsou náklady, které ukládá zákon. Na vyrovnávací platbě se svými prostředky budou podílet jak kraje, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí a nově také obce. V letošním roce dá Kraj Vysočina na sociální služby celkem 524 milionů. Z toho 440 milionů představuje ministerská dotace a zbylých 84 milionů půjde z krajské pokladny. Tím by měly být náklady na sociální služby v regionu pokryty.

„Je třeba průběžně vyhodnocovat dopady nového systému. Jsme proto v úzkém kontaktu s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Změny by se neměly dotknout jejich uživatelů,“ doplňuje radní Krčál. Sám se přesvědčuje, na kolik se novinky ujaly v praxi. Navštívil a jednal už s poskytovateli na Žďársku, Novoměstsku a Třešťsku, a to včetně zástupců samospráv. Další jednání budou následovat.

Nově nastavený systém totiž může některým poskytovatelům přidělávat starosti. Finančně nemusí vycházet dobře. Ať už je to z důvodu nadprůměrných nákladů některých sociálních služeb nebo naopak nízkých příjmů z úhrad kvůli nevhodné struktuře uživatelů. „Nejde však o vysoký počet případů,“ poznamenává radní Krčál s tím, že převažují pozitiva. Poskytovatelům odpadne dřívější nejistota, zda dotace přijde včas a v potřebné výši. Kraj má navíc jasnou představu, kde a komu peníze pomáhají. V letošním roce bude Kraj Vysočina dotaci na provoz sociálních služeb vyplácet ve dvou splátkách. „Pokud se ukáže, že poskytnutá dotace nestačí, je letos ještě možné využít přechodná opatření. Neměla by být tak existenčně ohrožena žádná ze sociálních služeb a rozsah péče bude zachován,“ uzavírá krajský radní.


  • Více informací radní Kraje Vysočina Petr Krčál, e-mail: krcal.p@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 15.2.2016 / 15.2.2016

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze