Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dotační program MŠMT Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v roce 2015

 

 
 

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

 

 

 

Kraj Vysočina se jako jeden ze dvou krajů připojil k programu MŠMT na podporu polytechnické výchovy a rada kraje schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách č. 5/15 (dále jen Pravidla). Financování projektů škol v rámci tohoto dotačního programu musí být zajištěno ze tří zdrojů – MŠMT (třetina rozpočtu projektů škol), kraj (nejméně 10%  rozpočtu projektů škol) a další partner/ři (nejméně 10%  rozpočtu projektů škol), přičemž finanční podíl kraje a dalších partnerů musí dohromady tvořit dvě třetiny celkového rozpočtu podpořených projektů škol.

Současně rada kraje uvolnila z rezervy kraje maximálně 2 miliony korun, jejichž využití na projekty škol stanoví Čl. 4, odst.3 Pravidel. Zbývající finanční prostředky do výše dvou třetin rozpočtu projektu školy budou hrazeny z prostředků dalších partnerů – viz Čl. 4, odst. 4 Pravidel. Počet projektů, které bude možné v rámci Pravidel podpořit, tedy bude omezený (v krajním případě, pokud by se do spolupráce nezapojil žádný z partnerů, nemohla by být podpořena žádná žádost).

Upozornění k předkládání žádostí:

·       termín pro předkládání žádostí je od 18. července 2015 do 22. července 2015

·       projekt školy musí splňovat požadavky MŠMT (Čl. 6, odst. 1 Pravidel), v popisu projektu je nutné popsat způsobilost školy  pro využití stavebnic a dalšího vybavení z hlediska vhodných prostorových podmínek, odborné personální kapacity  a koncepce práce se stavebnicemi (Čl. 6, odst. 1 písm. h) Pravidel).

 

 

Kontaktní osoba Ing. Alena Vlachová, 564 602 937, 724 650 137.

 

Odkaz na vyhlášení programu na webových stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-programu-podpora-polytechnicke-vychovy-v

 

 

Sponzorský vzkaz
 
Zodpovídá: Zuzana Pavelcová
Vytvořeno / změněno: 5.6.2015 / 23.10.2015
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze