Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

e-Bezpečnost Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Evropské peníze podpořily služby sociální prevence

Prostřednictvím individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina II. byla financována síť služeb sociální prevence – azylových domů a sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním a zrakovým a kombinovaným postižením. „Projektem byla zajištěna podpora patnácti sociálních služeb od dubna 2013 do konce roku 2014,“ říká Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro sociální oblast. V letošním roce navazuje individuální projekt s pořadovým číslem tři.
 

 
 

Díky individuálnímu projektu jsou vybrané služby k dispozici všem, kdo je potřebují, a dostupné na celé Vysočině. Služeb sociální prevence nejčastěji využívají sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené vyloučením. „Cílem je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržet se na trhu práce či zajistit přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují,“ doplňuje Petr Krčál.


Za dobu trvání projektu využilo služeb sociální prevence 1 062 osob. Podíl žen a mužů byl srovnatelný. Poskytovatelům sociálních služeb bylo na jejich činnost vyplaceno téměř 58 miliónů Kč.


Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Podpora vybraných sociálních služeb je prostřednictvím individuálních projektů Kraje Vysočina zajišťována od roku 2010. Letošní podpora s pořadovým číslem 3 potrvá do konce září. 


  • Jana Křížová, Individuální projekt Kraje Vysočina II.
    odbor sociálních věcí
    tel.: 734 694 484, e-mail: krizova.j@kr-vysocina.cz

logo

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 30.3.2015 / 30.3.2015

 

Cesta: Titulní stránka > e-bezpečnost Kraje Vysočina > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze