Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Domácí hospicovou péči letos podpoříme sedmi milióny korun

Petr Krčál: Domácí hospicovou péči letos podpoříme sedmi milióny korun
Kraj Vysočina v letošním roce uvolní více než sedm miliónů korun na zajištění služeb domácí hospicové péče v regionu. Letos bude podpořena šestice zařízení poskytujících tuto péči, loni jich bylo pět. Podle statistik se zařízení v loňském roce starala o 751 klientů. Síť domácí hospicové péče pokrývá celý region. „Krajská dotace představuje v současných podmínkách nadpoloviční část nákladů těchto zařízení, další prostředky musí provozovatelé získávat prostřednictvím sponzorských darů nebo žádat o prostředky z rozpočtů obcí a ministerstva práce a sociálních věcí,“ uvedl Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.
 

 
 

 „Při navrhování podpory vycházíme z ověřené skutečnosti, že většina z nás chce umírat doma a chce prožít důstojný závěr života. Kraj svou podporou vytváří vhodnou síť služeb, která pomáhá při naplnění tohoto přání,“ doplňuje Petr Krčál. Provoz  devíti středisek,  které v letošním roce zajišťuje šestice poskytovatelů, přijde ročně na více než 10  miliónů korun.  Ještě v roce 2008 se náklady pohybovaly kolem 8 miliónů korun.

 

Nejvyšší dotace od Kraje Vysočina pomůže Diecézní charitě Brno, které zajišťuje domácí hospicovou péči na Jihlavsku, Žďársku a Třebíčsku, dále je dotace poskytnuta Oblastní charitě Pelhřimov, Oblastní charitě Havlíčkův Brod a společnostem Domácí hospic Vysočina a nově také obecně prospěšné společnosti Sdílení Telč.

 

Kraj Vysočina má v letošním roce na zajištění sociálních služeb v regionu rozpočtováno více než 93 miliónů korun.

 

Hospicová péče je označením pro zdravotně-sociální péči o těžce nemocné a umírající pacienty, jejichž onemocnění není „léčitelné“ v běžném slova smyslu. Dříve šlo o péči, kterou poskytovaly specializovaná pracoviště označovaná jako hospice, dnes tato péče proniká i do domácího prostředí.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.2.2015 / 25.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze