Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Počin roku

Mobilní verze webu

Rodina v hledáčku. Závěrečná konference projektu Rovnost šancí na Vysočině

Rodina v hledáčku. Závěrečná konference projektu Rovnost šancí na Vysočině
Pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové se ve dnech 18. – 19. září 2014 uskutečnila na Zámku Valeč závěrečná konference projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“. Její program byl ovlivněn získanými zkušeností, které pramení z praktického zavádění rodinné politiky v kraji. „Probírána byla témata nezaměstnanosti a chudoby, s jejichž dopady se rodiny v regionu potýkají. Pozornost byla věnována také tématům slaďování pracovního a rodinného života, mezigenerační solidarity a sociálního vyloučení,“ přiblížil radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky Petr Krčál. Na konferenci se účastníci seznámili také se situací rodin ve Francii a na Slovensku.
 

 
 

Konference se věnovala problému, jak rozšířit poptávku po naplňování rovných příležitostí. Centrem pozornosti se staly také příčiny chudoby a sociálního vyloučení. Jde o absenci dostupného bydlení a tlak na spotřebu, jenž přivádí rodiny do dluhů. Panelová diskuse k problematice slaďování pracovního a rodinného života poukázala na skutečnost, že vysokoškolské vzdělání již přestává být pojistkou proti nezaměstnanosti.  Účastníci rovněž upozornili na nedostatečnou legislativní úpravu zřizování a provozu alternativních forem péče pro děti předškolního věku. „Je též nedostatečná kapacita jeslí, mateřských škol a dalších služeb pro děti zaměstnaných rodičů. Pracujeme na zlepšení,“ sdělila náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stöcklová.

 

Účastníci hovořili také o přetrvávající důležité roli prarodičů. Z výzkumu vyplývá, že podporu mladým rodinám s dětmi přiznává 90 % prarodičů. Současně 80 % důchodců vyjadřuje potřebu pomáhat a být prospěšný. „Tímto se otevírá velký prostor pro mezigenerační solidaritu a zajištění pomoci a péče o děti mimo vlastní rodinu. Objevují se projekty na zprostředkování péče o děti nepříbuzenskou, tzv. náhradní či adoptivní babičkou,“ popsal koordinátor projektu Petr Švanda.

 

V závěru konference byla účastníkům představena soutěž Podnik přátelský rodině Kraje Vysočina.

 

„Obsah řady příspěvků a výstupy panelových diskusí překročily základní téma konference a poukázaly na významné společenské či sociálně patologické jevy v České republice. Lektoři zdůraznili nutnost podpory zdravého životního stylu a význam kultivujícího podnětného prostředí zejména pro vývoj dětí.  Dále konference potvrdila na příkladech dobré praxe, že nedostatek legislativy může být nahrazen politickou vůlí, resp. konsensem všech aktérů podílejících se na prorodinných opatřeních,“ poznamenal radní Krčál.

 

Více o projektu na: 

http://www.kr-vysocina.cz/projekt-rovnost-sanci-na-vysocine/ds-302188/p1=63747

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.9.2014 / 24.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Počin roku

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies