Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Konference o sociálním bydlení

Konference o sociálním bydlení
Minulý týden se v sídle Kraje Vysočina uskutečnila konference „Dostupné a stabilní bydlení: připravovaná legislativa a příklady dobré praxe“, kterou upořádal Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení a Společností sociálních pracovníků ČR. Program byl připraven tak, aby byli přítomní seznámeni jak s historií příprav zákona o sociálním bydlení a s aktuálním legislativním ukotvením sociálního bydlení, tak s příklady dobré praxe fungující mimo rámec dosud nepřipraveného zákona o sociálním bydlení. Prezentace se věnovaly skupinám obyvatel nejvíce ohroženým ztrátou bydlení, tj. mladým lidem opouštějícím zařízení pro výkon ústavní výchovy, seniorům, zdravotně postiženým občanům, mladým rodinám s dětmi.
 

 
 

Na konferenci, jíž se zúčastnilo přibližně 90 účastníků, bylo opakovaně zdůrazněno, že sociální bydlení je dlouhodobě zanedbávaná otázka. “Dosavadní nástroje nedokáží účinně pomoci řadě občanů k získání dostupného a stabilního bydlení,“ sdělil Petr Krčál, radní pro sociální záležitosti Kraje Vysočina.  V současnosti je pomoc domácnostem ohrožených ztrátou bydlení velmi závislá na bytové politice dané obce. Obce, které sociální bydlení neposkytují, otevírají prostor soukromým subjektům pro „obchod s chudobou“, tj. pronájem nekvalitních bytových prostor za nepřiměřeně vysoké nájemné hrazené ze státních sociálních dávek.  

 

Příprava zákona o sociálním bydlení může čerpat ze zkušeností obcí i neziskových organizací, které již v praxi aplikují různé modely sociálního bydlení. Důležité je mj. propojení sociálního bydlení a sociální práce tam, kde je to potřeba. Zákon by měl umožnit vznik sociálního bydlení i v obcích, kde obce nevlastní dostatečně rozsáhlý bytový fond. 

 

Většina příspěvků, které zazněly na konferenci, bude v nejbližších dnech umístěna na Sociálním portálu Kraje Vysočina.  Účastníci konference byli vyzváni k tomu, aby zasílali své podněty k řešení sociálního bydlení na krajský úřad.

 

„Sebelepší síť sociálních služeb nezlepší kvalitu života občanů žijících v nedůstojných podmínkách. Věříme, že konference pozitivně ovlivní proces tvorby zákona o sociálním bydlení,“ sdělil Petr Krčál.

 

  • Ivana Matoušková, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz.
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.6.2014 / 9.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies