Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Obchvat Jamného byl uveden do provozu

Obchvat Jamného byl uveden do provozu
Cesta po silnici druhé třídy č. II/353 z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou je od dnešního dne rychlejší. Po roční výstavbě byl uveden do provozu nový obchvat obce Jamné v délce 1,76 km. „Přeložka silnice je navržena v kategorii S 9,5/70 se dvěma jízdními pruhy šířky 3,5 m. Obchvat uleví nejen středu obce Jamné, ale výrazně zvýší i jízdní komfort řidičů a zlepší napojení Žďárska na dálnici D1,“ uvedl náměstek hejtmana Libor Joukl. Dokončovací práce, terénní úpravy a úpravy stávající komunikace II/353 v průtahu obce Jamné potrvají ještě do konce července.
 

 
 

Úpravy v obci si vyžádají úplnou uzavírku stávající komunikace a provoz bude veden po obchvatu. Na trase přeložky je vybudován násyp do výšky cca 11 m a pod ním se nachází mostní objekt přes Jamenský potok. Navržená světlost mostu 14,5 m a výška 7,9 m vytváří příznivější podmínky pro převádění vysokých průtoku vody a migraci zvířat ocelovou konstrukcí – tubosiderem.

Tok Jamenského potoka se nachází v II. ochranném pásmu vnitřního skupinového vodního zdroje. Odvodnění komunikace je provedeno pomocí betonových monolitických rigolů podél zpevněných ploch vozovky – typu Curb king, které odvádí nečistoty do sedimentační nádrže opatřené odlučovačem ropných látek. Silniční kanalizace poté ústí do Jamenského potoka prostřednictvím retenční nádrže. Proti hluku z nové komunikace chrání venkovní prostor vybudovaná protihluková stěna v délce cca 52 m.

 

Výstavba obchvatu je realizována za podpory Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši cca 156 milionů korun a přislíbená dotace z EU bude pravděpodobně ve výši cca 103 milionů korun. Rozdíl dofinancuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.

 

Stavbu II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba realizovaly firmy Eurovia CS a Strabag ve sdružení a projekt připravila firma HBH projekt.

 

 

 

 

Obchvat Jamného byl uveden do provozu

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.6.2014 / 9.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor dopravy a silničního hospodářství > Silniční projekty spolufinancované z prostředků EU > Ostatní

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze