Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.11. 2011 č.j. 2 Ans 11/2011 - 95

(nová lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 71 správního řádu počíná běžet okamžikem právní moci zrušujícího rozhodnutí odvolacího orgánu)
 

 
 

Dostupné na www.nssoud.cz

§ 71, § 80 odst.4  zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění

Z rozsudku vyplývá:

 

I. Za situace, kdy marně uběhla lhůta k podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu (§ 80 odst. 1 s. ř. s.) a teprve poté bylo vydáno správní rozhodnutí, které bylo následně zrušeno odvolacím orgánem, počíná správnímu orgánu prvého stupně běžet nová lhůta pro vydání rozhodnutí dle § 71 správního řádu z roku 2004. Žalobci se tak, v případě jeho opakované nečinnosti, otevírá nová lhůta k podání žaloby dle § 79 s. ř. s.; předchozí marné uplynutí lhůty k podání tohoto typu žaloby na to nemá vliv.

 

II. Opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu z roku 2004 je pouze aktem interní povahy, který je výrazem hierarchického uspořádání veřejné správy. Nejde tedy o případ rozhodování ve správním řízení, a jeho případnou kolizi se správním rozhodnutím (například rozhodnutím o přerušení řízení vydaným orgánem I. stupně) je tak nutno vyhodnotit ve prospěch správního rozhodnutí.
 
Zodpovídá: Mgr. Dana Sklenářová
Vytvořeno / změněno: 14.4.2014 / 14.4.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze