Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Už 11 let podporuje Kraj Vysočina a EKO-KOM třídění komunálních odpadů společně

Už 11 let podporuje Kraj Vysočina a EKO-KOM třídění komunálních odpadů společně
„Projekt Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina je od začátku zaměřen na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu“, informuje o hlavních cílech společného projektu krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád. Objem investic za léta 2004 - 2013 představoval 58,4 milionu korun, z toho podpora kraje do oblasti třídění a předcházení vzniku odpadů činila 20,4 milionu.
 

 
 

Z komunikačních aktivit budou i v letošním roce realizovány akce na podporu třídění odpadů v rámci Dne Země v dubnu a Dne s Krajem Vysočina v září. Efektivitu sběru využitelných odpadů ověří soutěž obcí „My třídíme nejlépe 2014“. Vítěze kraj opět odmění celkem 600 tisíci korunami. Vzdělávání starostů a úředníků i předání aktuálních informací z oblasti nakládání s odpady zajišťuje tradiční seminář Komunální odpady v praxi. Společnost EKO-KOM zakoupí další sběrové nádoby na papír, plast, sklo a poskytne je vybraným obcím formou smlouvy o bezplatné výpůjčce.

 

Spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s. je v souladu s cíli krajského plánu odpadového hospodářství, vytváří podmínky k rozvoji tříděného sběru na obcích, tedy přímo u původců odpadu. Podporuje zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů. Zároveň tak přispívá k optimalizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů.

 

Má to smysl. Třiďte odpad!

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.3.2014 / 27.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies