Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pozvánka na vernisáž výstavy „NATURA 2000 v Kraji Vysočina“

Pozvánka na vernisáž výstavy „NATURA 2000 v Kraji Vysočina“
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina si vás tímto dovoluje pozvat na výstavu nazvanou „NATURA 2000 v Kraji Vysočina“, která bude probíhat ve dnech 5. – 10. 12. 2013 v kongresové budově sídla Kraje Vysočina v Jihlavě. Vernisáž k této výstavě se uskuteční ve čtvrtek 5. 12. 2013 ve 14 hodin a to společně s vernisáží putovní výstavy MALOVÁNÍ S BARVAMI ZEMÉ.
 

 
 

K zachování nejcennějších, nejvíce ohrožených či unikátně se vyskytujících druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť je náš kraj protkaný soustavou 75  evropsky významných lokalit (18 v působnosti CHKO; 57 v působnosti kraje). Tyto společně s ptačími oblastmi tvoří na území celé Evropské unie soustavu NATURA 2000. Předmětem ochrany v těchto lokalitách jsou nejrůznější živočichové (např. vydra říční, netopýr velký, čolek velký, kuňka ohnivá nebo bolen dravý), rostliny (např. koniklec velkokvětý nebo puchýřka útlá) a stanoviště (např. bučiny, vřesoviště nebo rašeliniště). Implementace soustavy Natura 2000 spočívá v provedení inventarizačních průzkumů, zpracování plánů péče a podkladů pro vyhlášení lokalit jako přírodní rezervace/přírodní památka, příp. uzavřením smluv pro smluvní ochranu území, geodetického zaměření lokalit, či ponecháním území v tzv. základní ochraně a označení území v terénu.

 

Cílem výstavy je seznámit jak odborníky z oblasti ochrany životního prostředí, tak i širokou laickou veřejnost s aktivitami a postupem odboru životního prostředí v implementaci soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina, na kterou Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000. „Na výstavě pak budou k vidění jak mapové kompozice umístěné na informačních panelech některých evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina, tak i postery informující o smyslu soustavy Natura 2000 a stavu její implementace v našem kraji“ doplnil radní pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád. 

 

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.12.2013 / 3.12.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze