Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Návštěvníci míří na Vysočinu nejvíce o letních sobotách

Ilustrační foto
Kraj Vysočina má k dispozici výsledky speciálního průzkumu návštěvnosti turistů v regionu. Výchozím vstupem studie jsou anonymizovaná zbytková data z mobilní sítě. „Tímto způsobem je možné odchytit i pobyt jednodenního návštěvníka, což údaje získané od ČSÚ neumožňují a dále u takto zjištěného návštěvníka dokáží určit okres bydliště a u zahraničních návštěvníků zemi původu,“ uvedla Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu. Z dat zjištěných v rozmezí červenec 2012 – září 2013 jasně vyplývá, že nejčastěji je Vysočina vyhledávána o letních sobotách.
 

 
 

Průměrná denní návštěvnost Kraje Vysočina se pohybuje kolem čtyř set osob, přičemž celoroční průměr zvyšuje srpen, kdy jde o cca 1700 osob. Domácí návštěvníci pochází především z okolních krajů resp. z okresů blízkých hranicím Vysočiny – z Jihomoravského, Středočeského, Jihočeského a Pardubického kraje, dále také z Prahy. Největší zájem o sledované UNESCO památky je mezi domácími turisty v květnu.

 

Zahraniční návštěvníci (osoby pohybující se v regionu) pochází nejčastěji z Německa a ze Slovenska. I přesto, že Vysočina zaznamenává v zimě pokles zájmů turistů, výjimkou byl únor 2013, kdy se do návštěvnosti regionu, především pak Novoměstka, příznivě podepsalo pořadatelství Mistrovství světa v biatlonu. Monitoring turistické návštěvnosti je dostupný na http://www.kr-vysocina.cz/monitoring-statistickych-dat-s-vyuzitim-zbytkovych-dat-mobilinich-operatoru/d-4048818/p1=40906 .

 

Pro Kraj Vysočina představují tato data cenný zdroj informací o rozložení návštěvníků a jejich mobilitě v Kraji Vysočina. Údaje poslouží rovněž jako objektivní podklad pro zpracování aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina.

 

  • Renata Šimánková, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: simankova.r@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.10.2013 / 21.10.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze