Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

červen 2013

 

 
 

Konec školního roku žáci a studenti jistě vždycky přivítají. Čeká je odpočinek od školních povinností a bezstarostný čas prázdnin. Náš úřad si oddech nemůže dovolit. Musíme řešit organizaci školského systému tak, aby naši žáci obstáli v náročných podmínkách 21. století.

 

Pokud chceme udržet a zlepšovat úroveň vzdělávání, musíme podnikat konkrétní kroky k jeho zkvalitnění, především zajistit oborovou dostupnost. S ohledem na současnou situaci klademe velký důraz na technické obory – nejenom možnost studia, ale i dostatečné materiálové zázemí. Nemůžeme dnes vyučovat učně a studenty na strojích, jež patří do minulého století. To ovšem znamená i zvýšenou finanční náročnost. Abychom měli školy vybavené například CNC stroji, orientujeme se na spolupráci škol a podnikatelského sektoru. Tomu se tyto investice budou vracet v podobě odborně zdatných pracovních sil schopných rychlé adaptace v prostředí moderních podniků. Je potřebné klást důraz na spolupráci se základními školami v oblasti orientace žáků právě na technické obory. Nepotřebujeme tisíce humanitně orientovaných studentů, pokud nám budou chybět absolventi škol potřební pro rozvoj průmyslu.

 

Musíme i ve vzdělávání respektovat celkový trend, který má své příčiny. Například výrobců automobilů byly před pár desítkami let jen v Evropě stovky. Dnes obstojí pouze pár těch největších a nejsilnějších. S tím souvisí soustředění materiálových i personálních zdrojů do větších celků. To platí nejen pro průmysl, ale i pro školství stejně jako pro jiná odvětví. Kromě úbytku žáků je to hlavním argumentem pro nezbytné změny ve struktuře středoškolského vzdělávání. Jakkoliv je to v konkrétních případech bolavé, je toto opatření nezbytné.

 

Pokud budeme lpět na neměnném uspořádání systému, který nebudeme chtít pro dílčí problémy řešit, dříve nebo později na to doplatíme. Schopnost všestranně reagovat na potřeby hospodářství v souvislosti se situací na světových trzích bude více než kdy jindy základním předpokladem pro to, abychom uspěli ve stále náročnější konkurenci.

 

Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

 
Zodpovídá: Renata Krupičková, DiS.
Vytvořeno / změněno: 5.6.2013 / 5.6.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina > Články > Obecní a městské zpravodaje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze