Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Typologie sociálních služeb

 

 
 

Systém sociální služeb je upraven Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 

Podle formy rozlišujeme sociální služby:

 • pobytové - služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb (jde například o domovy pro seniory, chráněné bydlení či azylové domy).
 • ambulantní - služby, za kterými člověk dochází nebo je doprovázen či dopravován (jde například o poradny a denní centra).
 • terénní - služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (jde například o pečovatelskou službu či osobní asistenci).

 

Podle druhu členíme sociální služby:

Sociální poradenství

 •  základní sociální poradenství 
 •  odborné sociální poradenství

 

Služby sociální péče

 • osobní asistence
 • pečovatelská služba
 • tísňová péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby
 • podpora samostatného bydlení
 • odlehčovací služby
 • centra denních služeb
 • denní stacionáře
 • týdenní stacionáře
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • chráněné bydlení
 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

 

Služby sociální prevence

 • raná péče
 • telefonická krizová pomoc
 • tlumočnické služby
 • azylové domy
 • domy na půl cesty
 • kontaktní centra
 • krizová pomoc
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • noclehárny
 • služby následné péče
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • sociálně terapeutické dílny
 • terapeutické komunity
 • terénní programy
 • sociální rehabilitace
 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2013 / 28.5.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Základní informace > Typologie sociálních služeb

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze