Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Tel: 564 602 111, 564 602 100
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
 

 
 

Odbor sociálních věcí zejména

 • zabezpečuje plnění funkce zřizovatele odvětvových příspěvkových organizací, které poskytují sociální služby, metodicky je řídí a kontroluje (jde o pobytová zařízení, zejména domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením)
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území kraje
 • rozhoduje o registraci poskytovatelů sociálních služeb na území Kraje Vysočina a vede registr poskytovatelů sociálních služeb
 • zajišťuje inspekce sociálních služeb u poskytovatelů sociálních služeb na území Kraje Vysočina
 • vyřizuje stížnosti a další podněty obcí a občanů v oblasti sociálních služeb, v oblasti sociálních dávek a sociálně právní ochrany dětí
 • rozhoduje v odvolacím řízení na úseku sociálních služeb (příspěvek na péči), dávek pomoci v hmotné nouzi, sociální péče, státní sociální podpory a sociálně právní ochrany dětí
 • zajišťuje zprostředkování náhradní rodinné péče v součinnosti s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, Ministerstvem práce a sociálních věci ČR a Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a vytváří podmínky pro zřizování zařízení sociálně právní ochrany dětí
 • rozhoduje o zařazení a vyřazení žadatele do evidence osob vhodných stát se pěstounem nebo osvojitelem a vede tuto evidenci
 • zpracovává strategii protidrogové politiky Kraje Vysočina a dále strategii boje proti sociálnímu vyloučení

 

Oddělení Odboru sociálních věcí

 • Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
 • Oddělení sociální ochrany a prevence
 • Oddělení sociální správy
 • Oddělení sociálních služeb

 

Vedoucím odboru je JUDr. Věra Švarcová.


Telefonní seznam na pracovníku odboru sociálních věcí - kontakt

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2013 / 28.5.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Základní informace > Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze