Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

9. 10. 2012 tisková zpráva - Jihlavané chtějí třídit a nechtějí skládkovat

 

 
 

Jihlavané chtějí třídit a nechtějí skládkovat

 

Jak potvrdil nedávný průzkum postojů občanů Jihlavy k výstavbě ZEVO. Občané Jihlavy zastávají názor, že energetické využívání odpadu - výroba elektřiny a tepla z odpadů, je k životnímu prostředí spíše šetrné, za šetrnější však považují třídění odpadu a jeho recyklaci, používání menšího množství obalů a zavedení vratných obalů a jejich výkup. Postoje občanů krajského města korespondují se záměrem vytvoření uceleného systému řešení nakládání s komunálními odpady s názvem Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina – ISNOV, jehož nedílnou součástí je i vybudování ZEVO. Současně vyplynulo, že občané mají zájem o další informace o způsobech nakládání s odpady.

  

Zájmy dotázaných občanů se shodují s řešením navrženým v připravovaném krajském integrovaném systému nakládání s odpady, ve kterém je kladen důraz na třídění, recyklaci a následně teprve jako poslední krok je zvažováno energetické využití komunálních odpadů v ZEVO, avšak pouze za předpokladu, že bude součástí uceleného systému nakládání s komunálními odpady. „Výrobu elektřiny a tepla z odpadů považuje za šetrné k životnímu prostředí 45 % dotázaných obyvatel Jihlavy. Jako nejvíce šetrné k životnímu prostředí obecně hodnotí recyklaci a prevenci vzniku odpadů. Naopak nejméně šetrné je podle občanů skládkování a spalování bez dalšího využití. Přibližně čtvrtina vnímá zařízení pro energetické využití odpadu pozitivně. Více než třetina dotázaných se nedokáže jednoznačně přiklonit ani na jednu, ani na druhou stranu. Za touto skutečností stojí patrně málo informací nebo nezájem o zkoumanou problematiku. V každém případě je to jasně naznačený směr, kterým bude do budoucna aktivně směrováno sdílení informací k tématům nakládání s komunálními odpady. Průzkum poukázal na řadu otázek, na které chtějí občané dostat jednoznačnou odpověď,“ uvádí Pavla Bendová z krajského odboru životního prostředí, který v současné době připravuje řadu podkladů pro snadnější rozhodování měst a obcí, jak nakládat do budoucna efektivněji s komunálním odpadem.

 

 Z průzkumu je zřejmé, že zájem o problematiku osudu komunálního odpadu nepatří mezi občany k vyhledávanému tématu. O informace týkající se energetického využívání odpadu se alespoň trochu zajímá přibližně třetina dotázaných.

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 3.12.2012 / 3.12.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze