Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rybáři letos poprvé vyčíslili škody způsobené vydrami a kormorány

vydra
Chránění kormoráni velcí a vydry říční na Vysočině v prvním pololetí letošního roku způsobili vodním hospodářům celkovou škodu za 1 699 690 korun. Kraj Vysočina vyplatil dotaci za náhradu škody už 32 žadatelům. Od roku 2003 o náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy na Vysočině požádalo 646 rybářství i jednotlivců v celkovém objemu více než 23 miliónů korun.
 

 
 

Vydra říční je jedním z chráněných živočichů, který na Vysočině pravidelně způsobuje újmu největšímu počtu hospodářů. V roce 2012 si jich už 24 zažádalo o náhradu celkem za 779 062 korun.  Naproti tomu kormorán velký poškodil osm rybářství, ale náhrada za jeho konání se vyšplhala na 920 628 korun.

 

Jak kormoráni velcí, tak vydry říční poškozují rybáře nejvíc, protože se živí výhradně rybami a jejich lovy jsou vysoce organizované. Jedinec z řad kormoránů za den spořádá asi 500 gramů ryb, zhruba stejně tolik denně pozře i dospělá vydra. Oba dva tito živočichové jsou chráněni na základě Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kde jsou evidováni jako zvláště chráněný druh. 

 

To se však má změnit. Rybáři už dotace za škody způsobené kormoránem od 1. září 2012 dostávat nebudou. Ministerstvo životního prostředí vydalo vyhlášku, podle které bude tento vodní ptát vyškrtnut ze seznamu zvláštně ohrožených živočichů. K rapidnímu ztenčení jeho řad došlo v osmdesátých letech, ale po zařazení mezi ohrožené druhy počet jedinců postupně narůstal.

 

Souhrnné údaje od roku 2003 za Kraj Vysočina jsou k dispozici na: http://dwh2.kr-vysocina.cz/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fDOTACNITITULY%2fSS_vydry&rs:Command=Render

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.7.2012 / 24.7.2012 | Zveřejnit od: 24.7.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze