Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rekultivace skládek finišují

Rekultivace skládek finišují
V Kraji Vysočina v současném období finišují práce na rekultivacích skládek komunálních a ostatních průmyslových odpadů. Harmonogram je nastaven tak, aby v letech ukončení provozů plánovaných kolem roku 2020, byly všechny naplněné skládky v Kraji Vysočina zabezpečeny a zrekultivovány.
 

 
 

Pracovníci odboru životního prostředí krajského úřadu proto průběžně dohlíží na včasné provádění rekultivačních prací tak, aby byly jednotlivé etapy skládek rekultivovány bezprostředně po uzavření. Zároveň dohlíží na potřebnou péči a údržbu skládek, kdy povrch skládky musí být nepropustně uzavřen fólií proti vnikání povrchových a srážkových vod, a skládkové plyny musí být odvedeny a zneškodněny. Konečná úprava povrchu skládky je provedena ozeleněním travním porostem a dřevinami. Cílovým stavem je začlenění rekultivované plochy do krajiny.

 

Například v loňském roce byla pod dohledem krajského úřadu provedena rekultivace na skládce v Henčově za cca 13 milionů korun, na skládce v Přibyslavi za 7 milionů korun. V současné době krajský úřad aktualizoval integrované povolení na rekultivaci II. etapy skládky TKO Bukov v projektovaném rozsahu prací cca za 10 miionů korun, vše bez DPH.

 

Po kontrole krajský úřad umožní provozovateli skládky čerpání finanční prostředků z rekultivačního vázaného účtu. Na skládce v Henčově a skládce Hrádek u Pacova byly z rekultivačního fondu pořízeny svahové sekačky, které nyní zajišťují pravidelné sečení trávy, odstraňování plevelů a drobných náletových dřevin, a také přinesou úsporu mzdových nákladů až pěti pracovníků v sezóně.

 

 

 

Rekultivace skládek finišují

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.7.2012 / 3.7.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze