Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina zlepšuje kvalitu svých zařízení sociální péče

Vysočina zlepšuje kvalitu svých zařízení sociální péče
Kraj Vysočina věnuje výraznou pozornost péči o klienty v domovech pro seniory. Za poslední období tří let investoval do rekonstrukcí, oprav a výstavby nových sociálních zařízení přes půl miliardy korun. Změnu v kvalitě, prostředí a standardu bydlení pocítili klienti v nově postavených domovech pro seniory ve Velkém Meziříčí, Havlíčkově Brodě a v neposlední řadě i Žďírci u Jihlavy. Významné jsou i investice do přeměny ústavů sociální péče v bydlení rodinného typu. I v těchto případech se částky pohybují v řádech stamilionů.
 

 
 

„Cílem je podpořit proměnu pobytových sociálních služeb tak, aby se zlepšily životní podmínky jejich uživatelů. U klientů s mentálním postižením sledujeme také to, aby někteří z nich mohli odejít do vlastního nebo chráněného bydlení. Dalším neméně složitým bodem projektu humanizace sociálních služeb je zajistit dostupnost vhodných sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením. V poslední době se také věnujeme rozvoji služeb pro lidi se syndromem demencí,“ uvedl Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.

 

Všechny projekty, které Kraj Vysočina podpořil, mají i významný sociální aspekt. Zajistí totiž rozšíření zaměstnanosti v daném regionu. Sociální služby v Kraji Vysočina zaměstnávají v současné době přes deset tisíc zaměstnanců. Kvalita bydlení jednotlivých skupin seniorů hraje významnou roli i v jejich aktivizaci. „V nových zařízeních sociální péče chceme také docílit větší otevřenosti pro veřejnost. V současné době pracujeme i na projektech revitalizace parků, které budou pro veřejnost otevřené,“ dodal radní Petr Krčál.

 

Velkou pozornost věnuje kraj i klientům s jednotlivými druhy demencí. Nový pavilon pro péči o tyto lidi bude ve Ždírci dokončen letos v září a péči v něm najde na šedesát klientů. Odborná péče, které se lidem s demencemi dostane, je velmi důležitá i pro jejich rodiny, jež budou moci se seniory lépe vycházet, případně mohou využít i poradenských služeb. Potřebná volná místa poskytne také výstavba nového pavilonu pro lidi s demencemi v Proseči u Pošné. Současný domov pro seniory tak úplně změní svůj dosavadní ráz. Vznikne tu i specializované pracoviště pro lidi po těžkých úrazech a také po mozkových příhodách

 

Za zmínku stojí také skutečnost, že se mění i život mentálně postižených občanů v Kraji Vysočina. „Čtyři bývalé ústavy sociální péče postupně do roku 2015 změní svůj dosavadní provozní charakter. Za přispění finančních prostředků z Evropské unie vzniknou moderní domky, kde najde nový domov téměř tři sta klientů. Bydlení rodinného typů jim přinese větší přiblížení do společenství měst a obcí. Velmi důležitou roli budou hrát i nové aktivity. V Náměšti nad Oslavou navíc vznikne moderní kavárna s cukrárnou, kterou budou plně obsluhovat lidé s postižením,“ uzavřel radní Petr Krčál.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 25.6.2012 / 25.6.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze