Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Maximalizace třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další využití

odpady nádoby
II. pilíř Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina.
 

 
 

Maximální důraz v ISNOV je kladen na třídění a materiálové využívání odpadů, především u komodit jako je papír, plasty, sklo, kov a nápojový karton.

Navržená opatření:

ü  vytvoření vhodných podmínek k rozvoji tříděného sběru na obcích tedy přímo u původců odpadu

ü  zajištění dostatečné hustoty sběrné sítě

ü  zajištění dostatečné kapacity sběrné sítě

ü  zajištění aktivní účasti obyvatel na třídění

Environmentální osvěta - dosažení vysoké míry povědomí obcí o principech fungování odpadového hospodářství, informování občanů o odpadovém hospodářství s cílem udržení aktivních třídičů, zvýšení počtu aktivních třídičů, zvýšení povědomí o třídění a využití odpadů (důvěra ve fungování systému).

Optimalizace využití sběrné sítě tak, aby byly vyváženy zaplněné nádoby, doplnění sběrné sítě, případně zvětšit objem sběrných nádob, nárůst frekvence svozu.

Tato opatření jsou zaměřena jak na samosprávu měst a obcí, tak na veřejnost, která je faktickým vykonavatelem třídění odpadů. Nastavení systému sběru a zajištění jeho obsluhy je a bude vždy v kompetenci původců odpadů tedy měst a obcí. Volba systému sběru, typu nádob, frekvence svozu je v kompetenci obce.

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2012 / 2.5.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze