Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Výsledky veřejnosprávní kontroly Krajské správy a údržby silnic Vysočiny

Výsledky veřejnosprávní kontroly Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Krajský úřad Kraje Vysočina ukončil v březnu 2012 rozsáhlou veřejnosprávní kontrolu hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o. (KSUSV) Kontrola byla provedena na základě podnětu ředitele organizace. S výsledky kontroly byli dnes seznámeni členové Rady Kraje Vysočina. Veřejnost má možnost nahlédnout do kompletního výpisu z kontrolních zjištění, který je zveřejněn na internetových stránkách kraje.
 

 
 

Statutární zástupce KSUSV se ke kontrolním zjištěním a závěrům vyjádřil. Je proto třeba být objektivní a konstatovat, že k odstranění některých nálezů došlo už v průběhu kontroly, k některým zjištěním bylo podáno uspokojující vysvětlení a v neposlední řadě byl jasně určen termín, do kterého mají být realizována navržená řešení. Lze konstatovat a veřejnosprávní kontrola to potvrdila, že vnitřní předpisy a procesy KSÚSV jsou nastaveny v souladu s příslušnými zákony, nicméně v některých případech nejsou zcela dodržovány. Za většinou problémů lze hledat nedostatek disciplíny a možná nepřiměřenou důvěřivost.

 

KSUSV projde v následujících týdnech procesním auditem. Jeho zacílení má těžiště v procesní rovině, tedy v ověření, zda nastavené procesy nepředstavují rizika, která by bylo možná eliminovat. Na základě externího auditu mohou být přijata další opatření, která nebudeme předjímat, ale nemůžeme je vyloučit. Statutární zástupce organizace již navrhl a přijal už nyní, bez ohledu na externí audit, opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Kraj podal začátkem ledna 2012 také trestní oznámení na neznámého pachatele. Určení případné osoby pachatele či případného trestného činu je věcí Policie ČR. Kraji Vysočina nepřísluší případ v době jeho šetření komentovat.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 3.4.2012 / 3.4.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze